Hoppa till innehållet
ap7 logo

Månad: mars 2022

TNFD lansering av ramverk för naturrelaterade risker

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har lanserat  en betaversion av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker.  Ramverket har för avsikt att med bred förankring integrera naturrelaterad risk- och möjlighetsanalys i företags strategiarbete och i finansiella beslutsfattanden. TNFD inriktar sig på hur företag påverkas av, såväl som hur de…

 / ESG Nyheter

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk. Standarden för ansvarsfull klimatlobbying lägger grunden för enhetliga investerarförväntningar på företag för att säkerställa att deras lobbyverksamhet och politiska engagemang är i linje…

 / ESG Nyheter