Hoppa till innehållet
ap7 logo

Månad: juli 2023

Upphandling av internrevisionstjänster till AP7

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och avser internrevisionstjänster till AP7. Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag där internrevisionens uppgift är att stödja och utveckla AP7:s verksamhet genom att granska och utvärdera myndighetens interna styrning och kontroll och att lämna förbättringsförslag till myndighetsledningen och styrelsen. Internrevisionens granskningsuppdrag omfattar all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Upphandlingsdokumenten finns…

 / Upphandlingar