Hoppa till innehållet
ap7 logo

Ägarpodden


Hur kan pensionsbolag göra nytta och ta ansvar?

I AP7:s poddserie Ägarpodden förs samtal med forskare och personer från olika fondbolag kring hållbarhetsstrategier och möjligheterna kapitalet har för att göra nytta och ta ansvar. 

Ambitionen med Ägarpodden är att bidra till ökad kunskap kring de valmöjligheter kapitalägare såsom banker och fonder har för att bidra till en hållbaromställning.

  • Går det som ägare av en liten andel av aktierna att påverka oljebolag som Exxon att ta större ansvar för klimatet?
  • Vilken strategi har störst effekt? Att välja bort ohållbara bolag, välja till de som är hållbara eller att försöka förändra de ohållbara till hållbara.
  • Vilken nytta gör det att sälja av fossilbolag?
  • Måste det kosta i avkastning för att ha stor effekt hos företag?
  • Har banker störst möjlighet att påverka bolag när de lånar ut pengar eller som ägare via sina fonder?
  • Kan indexfonder ta ansvar som aktiva ägare?
  • Vad visar forskningen om kapitalmarknaden och hållbarhet?
  • Kan finansbranschen lösa klimatfrågan?
 Ägarpodden med tillhörande material är producerad av Henrik Skarstedt och projektled av Mikael Lindh Hök, AP7.

Bo Becker – Hur skapar kapitalägare störst hållbar effekt?

Den viktigaste relationen mellan kapitalmarknaden och företagen är kostnaden för kapital. Bo Becker, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan ger sina perspektiv kring hur kapitalmarknaden kan ha störst effekt på företag och till vilket pris. Avsnittet i sammanfattning.

Lyssna på samtalet med Bo Becker på Soundcloud

AP7 Förvalt · Ägarpodden/Bo Becker, Handelshögskolan Sthlm: Är billigare kapital bästa sätt för hållbar påverkan?

Titta på YouTube

Emma Sjöström – Vilken nytta gör det att sälja av fossilbolag?

När gör fondkapitalet störst klimatnytta, när de säljer av fossilbolag eller när de stannar kvar och går på bolagsstämmorna? Kring den frågan resonerar Emma Sjöström, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm. Avsnittet i sammanfattning.

Lyssna på samtalet med Emma Sjöström på Soundcloud

Titta på YouTube

Johan Florén – Går det att påverka oljebolag?

Går det verkligen som ägare av en liten andel av aktierna att påverka oljebolag som Exxon att ta större ansvar för klimatet? Det är en av frågorna som Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef på AP7, pratar om. Avsnittet i sammanfattning.

Lyssna på samtalet med Johan Florén på Soundcloud

Titta på YouTube

Joakim Sandberg – Har ägare effekt eller är det bara symbolhandlingar?

Vårt moraliska tänkande handlar ofta om att det ska kännas rätt och samtidigt ge bra resultat, men det går tyvärr inte alltid ihop när det gäller att ta ansvar i pensionsfonder. I Ägarpodden från AP7 resonerar Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi och i finansiell etik vid Göteborgs universitet, kring etik och fondsparande. Avsnittet i sammanfattning.

Lyssna på samtalet med Joakim Sandberg på Soundcloud

Titta på YouTube

Nordea – Är det skillnad på makt för en bank och en fond?

Har banker störst möjlighet att påverka bolag när de lånar ut pengar eller som aktieägare via sina fonder? Lyssna på Anders Langworth, hållbarhetschef på Nordea och Mats Hansson, chefsstrateg för strategisk allokering. Avsnittet i sammanfattning.

Lyssna på samtalet med Anders Langworth och Mats Hansson på Soundcloud

Titta på YouTube

SPP – Kan indexfonder ta ansvar som aktiva ägare?

Vilka möjligheter har indexnära fonder att göra avtryck hos företag och hur kombinerar SPP olika ägarstryningsverktyg? Hör Åsa Wallenberg, vd SPP Fonder, när hon ger sin bild över finansbranschens roll för att hantera klimatfrågorna. Avsnittet i sammanfattning.

Lyssna på samtalet med Åsa Wallenberg på Soundcloud

Titta på YouTube