Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nyheter

Lansering av TNFD – Ramverk för naturrelaterade frågor

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har vid Climate week NYC lanserat slutversionen av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker.  Efter två års utveckling har TNFD den 18 september 2023 lanserat de slutliga rekommendationerna för naturrelaterad riskhantering och rapportering. Ramverket som bygger på TCFD har för avsikt att med…

 / ESG Nyheter

Tänkonomi #2 – kan vi unnvestera oss till lycka?

Kan vi köpa oss lycka? Vad är skillnaden på att unnvestera och slösa? Ger sparande lycka och blir vi lyckligare av att vara givmilda? I Tänkonomipoddens andra avsnitt diskuteras lycka i förhållande till pengar och ”unnvesteringar” med forskaren Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Om Tänkonomi: https://www.ap7.se/tankonomi/ AP7 har som ambition att informera och folkbilda…

 / Nyheter

Upphandling av internrevisionstjänster till AP7

Upphandlingen utgör en ramavtalsupphandling och avser internrevisionstjänster till AP7. Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag där internrevisionens uppgift är att stödja och utveckla AP7:s verksamhet genom att granska och utvärdera myndighetens interna styrning och kontroll och att lämna förbättringsförslag till myndighetsledningen och styrelsen. Internrevisionens granskningsuppdrag omfattar all verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för. Upphandlingsdokumenten finns…

 / Upphandlingar

AP7 reviderar sin planerade röstning i National Grid efter åtagande om klimatlobbying

AP7 har ändrat sitt tidigare beslut att vid den kommande årsstämma i det brittisk- och amerikanska energibolaget National Grid rösta emot ordföranden och vd:n i bolaget. Detta efter att bolaget publicerat åtagande att utveckla sin rapportering kring klimatlobbying. AP7 och Church of England Pensions Board har varit i dialog med National Grid angående transparent rapportering…

 / ESG Nyheter

AP7 lanserar Tänkonomi – för ökad förståelse kring ekonomiska beslut

  Inför sommaren lanserar AP7 sin nya satsning Tänkonomi som ska utforska gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Med beteendevetenskaplig forskning som grund kommer människors förhållningssätt till privatekonomiskt beslutsfattande att undersökas. AP7 har som ambition att informera och folkbilda om pensionssystemet och beslut kopplat till det. Tänkonomi har som ändamål att hjälpa människor att förstå sitt…

 / Nyheter

AP7 och LGIM i partnerskap kring klimatomställning

AP7 har inlett ett partnerskap med Legal & General Investment Management (LGIM) för att utveckla en klimatomställningsstrategi som ingår i AP7:s omställningsportfölj. Partnerskapet med LGIM är ett aktivt investeringsmandat. Målsättningen med det aktiva mandatet tillsammans med LGIM är att uppnå positiv effekt i företags klimatomställning och samtidigt uppnå positiv värdeutveckling. LGIM:s och AP7:s gemensamma strategi…

 / ESG Nyheter

Styrelseansvar för klimatomställning i fokus under röstningssäsong

AP7 röstar vid över 4000 bolagsstämmor varje år. Under bolagsstämmosäsongen 2023 kommer extra fokus att läggas på att hålla bolagsstyrelser ansvariga för att företagen bedriver en trovärdig klimatomställning. Enligt Internationella energirådet, IEA, måste utsläppen halveras till år 2030 om vi ska nå nettonollutsläpp till 2050. Det innebär att omställningen behöver öka inom de närmaste åren…

 / ESG Nyheter

Vatten – en försummad hållbarhetsfråga

I kölvattnet av klimatfrågan är vatten en avgörande hållbarhetsfråga där ökad mätbarhet öppnar upp nya möjligheter för investerare. Det skriver Johan Florén, ESG och kommunikationschef på AP7, med anledning av att FN:s första vattenkonferens på nästan 50 år pågår 22-24 mars i New York. Vatten – en försummad hållbarhetsfråga När AP7 nyligen gjorde en preliminär utvärdering av naturrelaterade…

 / ESG Nyheter

AP7:s klimathandlingsplan för att bidra till nettonollutsläpp 2050

AP7 publicerar handlingsplan för att bidra till att nå nettonollutsläpp globalt senast 2050. AP7:s uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, är beroende av implementeringen av Parisavtalet och av en långsiktigt hållbar global utveckling. Målet om globala nettonollutsläpp till år 2050 ställer höga krav. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara en positiv…

 / ESG Nyheter

14 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 102 bolag svartlistade

Per den 1 juni 2022 tillkommer 14 nya bolag på AP7:s svarta lista. Samtliga nya bolag är svartlistade på grund av att de agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet eller oljesandsutvinning utan trovärdiga omställningsplaner. Totalt är 102 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni…

 / ESG Nyheter

Investment Management Services: Global Equity Multi Factor

AP7 avser att upphandla kapitalförvaltningsmandat inom aktier. Två till fyra globala multifaktormandat, med endast långa positioner ska upphandlas, vilka ska förvalta aktier inom developed markets enligt en systematisk investeringsprocess med en total volym på indikativt 35 miljarder SEK. Kostnadsfri tillgång till upphandlingsdokumenten finns på följande adress: Sista ansökningsdag: Den 27 maj 2022   In english:…

 / Upphandlingar