Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
455.96
AP7 Räntefond
112.78

Nyheter

Framgångsrika klimatdialoger med Toyota / Successful climate dialogues with Toyota

AP7 har tillsammans med danska AkademikerPension, brittiska Church of England och norska Storebrand haft framgångsrika dialoger med Toyota inför deras stämma. Toyota har gått med på att agera tydligare i linje med Parisavtalet och se över sin klimatlobbying. ”AP7 gratulerar Toyota för deras åtagande att granska och transparent rapportera om sin klimatlobbying. Toyota har varit…

 / Nyheter

AP7 Årsredovisning & Hållbarhetsredovsning 2020

AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning är nu publicerade. English version to come. I AP7:s årsredovisningen för 2020 har vi fokuserat på vikten av ta risk för att skapa långsiktig avkastning. Vi har även lagt fokus på pensionsförvaltning under rådande covid-19. Olivia S. Mitchell, professor vid Wharton School of the University of Pennsylvania, deltar med en gästkrönika angående effekterna av covid-19…

 / Nyheter

20 jan – Webbseminarium Klimatlobbying, Vilken roll spelar svenska företag?

Digitalt seminarium 20 januari kl. 10.00 – 11.00 Länk till seminariet: https://player.vimeo.com/video/498256932 Vad kan svenska företag göra internationellt för ökad ansvarsfull klimatlobbying? AP7 arrangerar ett digitalt seminarium som belyser det globala problemet med negativ klimatlobbying. Internationellt är negativ klimatlobbying från branschorganisationer ett utbrett problem. Det har upprepade gånger visat sig att företag som tydligt tagit ställning…

 / Nyheter

Konsultation kring ansvarsfull klimatlobbying

Bidra till att utveckla ett nytt ramverk kring ansvarsfull klimatlobbying AP7, BNP Paribas Asset Management och The Church of England Pensions Board i samarbete med Chronos Sustainability efterfrågar intressenter att dela sina åsikter och perspektiv kring vad som är ansvarsfull lobbying sett till Parisavtalet. Bidra med era perspektiv här: chronossustainability.com/responsible-lobbying Möjlighet att bidra fram till 19 juli 2020…

 / Nyheter

AP7 publicerar fyra nya avsnitt av Podd-Såfan

AP7 Förvalt publicerar fyra nya avsnitt av Podd-Såfan Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val och hur man tänker rationellt. Podd med nationalekonomer, beteendeekonomer, psykologer, ekonomijournalister och andra reflekterande personer. I den här omgången intervjuar vi personer med perspektiv på hur våra hjärnor sätter krokben för sparande generellt såväl som för jämlikt sparande,…

 / Nyheter

Per Frennberg ny styrelseordförande

Regeringen har utsett Per Frennberg som ny ordförande i AP7:s styrelse. Han efterträder Rose Marie Westman som har varit ledamot i AP7:s styrelse sedan 2012 och ordförande sedan 2018. Per Frennberg  är sedan tidigare vice ordförande i Sjunde AP-fonden och är fristående investeringsspecialist. Tidigare har han varit på tjänstepensionsföretaget Alectas kapitalförvaltning som strateg, portföljförvaltare, räntechef och kapitalförvaltningschef. Dessförinnan…

 / Nyheter

AP7:s remissvar på Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

Nedan framgår AP7:s remissvar på betänkande av utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension, Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44). AP7:s remissvar:  Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) Sjunde AP-fonden välkomnar att staten vidtar åtgärder för att säkerställa en fungerande konkurrens och ett gott konsumentskydd på statens fondtorg för premiepensionssparande. Övergången till ett upphandlat fondtorg och införandet av…

 / Nyheter

Nya mandat för investeringar i lösningar på klimat- och miljöproblem

Efter en lång upphandlingsprocess har AP7 valt ut två förvaltare som tilldelats ”gröna impact-mandat”: den irländska fondförvaltaren KBI Global Investors och den brittiska fondförvaltaren Impax Asset Management. Mandaten, som motsvarar 3 miljarder kronor i investerat kaptial, gäller bolag som bidrar till lösningar på klimat- och miljöproblem. KBI Global Investors mandat är ett tydligt vattenmandat kopplat…

 / Nyheter

AP7:s remissvar på promemorian – Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

I ett obligatoriskt pensionssystem har staten ett särskilt ansvar när det gäller att löpande tillse att systemet fungerar som avsett och att systemet är till största möjliga nytta för pensionsspararna. AP7 välkomnar därför de förslag som ges i promemorian ”Ett tryggt och mer hållbart pensionssystem”. Vår bedömning är att förslagen kommer att stärka konsumentskyddet inom…

 / Nyheter