Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nyheter

AP7 lägger aktieägarförslag på TotalEnergies stämma

AP7 har tillsammans med Ethos Foundation och 18 andra investerare lagt ett aktieägarförslag på franska TotalEnergies årsstämma. Tillsammans uppmanar koalitionen TotalEnergies att separera rollerna styrelseordförande och vd, som i dag innehas av en och samma person. TotalEnergies uppmanas att upphöra med den kombinerade rollen som ordförande och verkställande direktör. Förslaget, som lämnats in av Ethos-stiftelsen…

 / ESG Nyheter

Tänkonomi #5 – Pryl eller pension vid medelålderskrisen?

Varför konsumerar man ofta mer vid ålderskriser? I Tänkonomi-poddens femte avsnitt undersöker programledaren Karin Adelsköld och beteendeekonomen Gustav Tinghög hur man bör tänka för att fatta bättre beslut och varför många vänder sig till konsumtion under ålderskriser när man i stället kanske borde lägga pengarna på sin pension. I AP7:s podd, Tänkonomipodden, träffar programledaren Karin Adelsköld…

 / Nyheter

AP7:s års- och hållbarhetsredovisning 2023

I AP7:s års- och hållbarhetsredovisning för 2023 blickar vd Pål Bergström tillbaka på ett 2023 med en avkastning på 18,4 procent i genomsnitt för de över fem miljoner premiepensionsspararna. – Med hög nivå av ansvarstagande har Sjunde AP-fonden skapat god avkastning till sina sparare genom några enkla och tydliga investeringsövertygelser. Det handlar om att skapa ett generationsanpassat risktagande där…

 / ESG Nyheter

AP7 och norska oljefonden utsedda som huvudkärande i grupptalan mot Sillicon Valley Bank

AP7 har tillsammans med norska oljefonden, NBIM, utsetts till huvudkärande (lead plaintiff) i en grupptalan mot Sillicon Valley Bank, SVB. Rättsfallet handlar om anklagelser gentemot delar av SVB:s ledning, att de har felaktigt framställt och dolt betydande ekonomiska problem banken stod inför på grund av höjda räntor och minskad M&A-aktivitet. Det ledde till bankens sammanbrott och skapade ekonomiska förluster…

 / ESG Nyheter

2 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 106 bolag svartlistade

Per den 1 december 2023 tillkommer två nya bolag på AP7:s svarta lista. Bolagen är svartlistade på grund av att de inte agerar i linje med Parisavtalet genom storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner. Tre bolag har avförts från listan. Totalt är 106 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. De två bolagen Shanghai Electric Power Co.…

 / ESG Nyheter

Tänkonomi #3 – Kan nudging göra oss till bättre beslutsfattare i matbutiken?

I Tänkonomi-poddens tredje avsnitt träffar Karin Adelsköld beteendedesignern William Hagman, universitetslektor vid Mälardalens universitet och pratar säljknep, beslutsfattande och nudging. Om Tänkonomi: https://www.ap7.se/tankonomi/ AP7 har som ambition att informera och folkbilda om pensionssystemet och beslut kopplat till det. Tänkonomi har som ändamål att hjälpa människor att förstå sitt ekonomiska beslutsfattande bättre – och därigenom minska den…

 / Nyheter

Lansering av TNFD – Ramverk för naturrelaterade frågor

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har vid Climate week NYC lanserat slutversionen av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker.  Efter två års utveckling har TNFD den 18 september 2023 lanserat de slutliga rekommendationerna för naturrelaterad riskhantering och rapportering. Ramverket som bygger på TCFD har för avsikt att med…

 / ESG Nyheter

Tänkonomi #2 – Kan vi unnvestera oss till lycka?

Kan vi köpa oss lycka? Vad är skillnaden på att unnvestera och slösa? Ger sparande lycka och blir vi lyckligare av att vara givmilda? I Tänkonomipoddens andra avsnitt diskuteras lycka i förhållande till pengar och ”unnvesteringar” med forskaren Erik Angner, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Om Tänkonomi: https://www.ap7.se/tankonomi/ AP7 har som ambition att informera och folkbilda…

 / Nyheter

AP7 reviderar sin planerade röstning i National Grid efter åtagande om klimatlobbying

AP7 har ändrat sitt tidigare beslut att vid den kommande årsstämma i det brittisk- och amerikanska energibolaget National Grid rösta emot ordföranden och vd:n i bolaget. Detta efter att bolaget publicerat åtagande att utveckla sin rapportering kring klimatlobbying. AP7 och Church of England Pensions Board har varit i dialog med National Grid angående transparent rapportering…

 / ESG Nyheter

AP7 lanserar Tänkonomi – för ökad förståelse kring ekonomiska beslut

  Inför sommaren lanserar AP7 sin nya satsning Tänkonomi som ska utforska gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Med beteendevetenskaplig forskning som grund kommer människors förhållningssätt till privatekonomiskt beslutsfattande att undersökas. AP7 har som ambition att informera och folkbilda om pensionssystemet och beslut kopplat till det. Tänkonomi har som ändamål att hjälpa människor att förstå sitt…

 / Nyheter

AP7 och LGIM i partnerskap kring klimatomställning

AP7 har inlett ett partnerskap med Legal & General Investment Management (LGIM) för att utveckla en klimatomställningsstrategi som ingår i AP7:s omställningsportfölj. Partnerskapet med LGIM är ett aktivt investeringsmandat. Målsättningen med det aktiva mandatet tillsammans med LGIM är att uppnå positiv effekt i företags klimatomställning och samtidigt uppnå positiv värdeutveckling. LGIM:s och AP7:s gemensamma strategi…

 / ESG Nyheter

Styrelseansvar för klimatomställning i fokus under röstningssäsong

AP7 röstar vid över 4000 bolagsstämmor varje år. Under bolagsstämmosäsongen 2023 kommer extra fokus att läggas på att hålla bolagsstyrelser ansvariga för att företagen bedriver en trovärdig klimatomställning. Enligt Internationella energirådet, IEA, måste utsläppen halveras till år 2030 om vi ska nå nettonollutsläpp till 2050. Det innebär att omställningen behöver öka inom de närmaste åren…

 / ESG Nyheter

Vatten – en försummad hållbarhetsfråga

I kölvattnet av klimatfrågan är vatten en avgörande hållbarhetsfråga där ökad mätbarhet öppnar upp nya möjligheter för investerare. Det skriver Johan Florén, ESG och kommunikationschef på AP7, med anledning av att FN:s första vattenkonferens på nästan 50 år pågår 22-24 mars i New York. Vatten – en försummad hållbarhetsfråga När AP7 nyligen gjorde en preliminär utvärdering av naturrelaterade…

 / ESG Nyheter