Hoppa till innehållet
ap7 logo
AP7 Aktiefond
528.12
AP7 Räntefond
112.26

Nyheter

Seminarium 26/10 – Hur stoppar vi slavarbete i livsmedelssektorn?

Vad kan investerare, politiker, inköpare och fackförbund uppnå?  Anmälan här till hybridseminarium 26 oktober 15.00-16.00 AP7 arrangerar seminarium om bristfälliga arbetsvillkor inom globala livsmedel såsom te, ris och tomater. Inom EU är ny lagstiftning på väg för att ställa högre krav på företags analys av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. Vad kommer EU:s nya lagstiftning…

 / Nyheter

Temarapport Arbetsvillkor inom gröna näringar

Livsmedelsindustrins leverantörskedja är komplex och många länder där produktionen sker förknippas med hög risk när det gäller mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Under arbetet med temat ”Arbetsvillkor i gröna näringar” har AP7 försökt ta reda på hur investerare genom sin ägarstyrning kan bidra till bättre arbetsvillkor och även undersökt hur livsmedels- och dagligvaruföretagen kan arbeta för…

 / Nyheter

AP7 invald i styrgruppen för att ta fram riskramverket TNFD med fokus på natur och biologisk mångfald

AP7 har blivit invald i styrgruppen för Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD). Styrgruppen består av 35 medlemmar från världen över som företräder finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer. AP7 kommer att representeras av Johan Florén, ägarstyrnings- och kommunikationschef, tillsammans med Flora Gaber, Ansvarig för ESG-analys. ”Forskningen är tydlig – naturtillgångarna…

 / Nyheter

Två nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 86 svartlistade bolag

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 16 juni 2021 svartlistas två nya bolag. Totalt är 86 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom…

 / Nyheter

Riksrevisions granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisionen har granskat om AP-fonderna hållbarhetsarbete är ändamålsenligt, det vill säga om AP-fonderna integrerar hållbarhet i investeringar och ägarskap utan att göra avkall på den övergripande målsättningen om långsiktigt hög avkastning till största nytta för pensionssystemet. ”De statliga AP-fonderna bedriver ett ändamålsenligt hållbarhetsarbete i förhållande till sina uppdrag, men fonderna bör göra mer för att…

 / Nyheter

Advice and review of administrative aspects of streamlining Treasury processes

Procurement of: Advice and review of administrative aspects of streamlining Treasury processes AP7 will be carrying out a review of the prospects of streamlining the following processes: Financing, Liquidity risk management, Collateral management, Counterparty management, Cash management including currency and Security lending and borrowing.The scope of the procurement is for the winning firm to cover…

 / Upphandlingar

Report – Oil & Gas Climate Strategies and Energy Scenarios / Analys av klimatstrategier och scenarion från olje- och gasbolag

Analys av klimatstrategier och scenarion från olje- och gasbolag AP7 har låtit UK-baserade Trove Research göra en analys av 14 av världens största oljebolags rapportering om klimatscenarion. Oljesektorn är en av de mest kritiska för samhällets omställning, men analysen visar att bara fyra av fjorton rapporterar i enlighet med TCFD:s rekommendationer. En dryg tredjedel rapporterar…

 / Nyheter

Debatt – Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan / Improved quality can relieve the burden of green reporting

AP7 har skrivit en debattartikel, publicerad 2021-05-19 i Dagens Industri, på ämnet hållbarhetsrapportering. Högre kvalitet kan dämpa den gröna rapporteringsbördan Många företag klagar över bördan av växande hållbarhetsrapportering, men inget tyder på att den kommer att minska. Problemet har flera dimensioner och behöver tas på allvar. En studie av världens största oljebolag bekräftar till exempel…

 / Nyheter

Framgångsrika klimatdialoger med Toyota / Successful climate dialogues with Toyota

AP7 har tillsammans med danska AkademikerPension, brittiska Church of England och norska Storebrand haft framgångsrika dialoger med Toyota inför deras stämma. Toyota har gått med på att agera tydligare i linje med Parisavtalet och se över sin klimatlobbying. ”AP7 gratulerar Toyota för deras åtagande att granska och transparent rapportera om sin klimatlobbying. Toyota har varit…

 / Nyheter

AP7 Årsredovisning & Hållbarhetsredovsning 2020

AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning är nu publicerade. English version to come. I AP7:s årsredovisningen för 2020 har vi fokuserat på vikten av ta risk för att skapa långsiktig avkastning. Vi har även lagt fokus på pensionsförvaltning under rådande covid-19. Olivia S. Mitchell, professor vid Wharton School of the University of Pennsylvania, deltar med en gästkrönika angående effekterna av covid-19…

 / Nyheter

20 jan – Webbseminarium Klimatlobbying, Vilken roll spelar svenska företag?

Digitalt seminarium 20 januari kl. 10.00 – 11.00 Länk till seminariet: https://player.vimeo.com/video/498256932 Vad kan svenska företag göra internationellt för ökad ansvarsfull klimatlobbying? AP7 arrangerar ett digitalt seminarium som belyser det globala problemet med negativ klimatlobbying. Internationellt är negativ klimatlobbying från branschorganisationer ett utbrett problem. Det har upprepade gånger visat sig att företag som tydligt tagit ställning…

 / Nyheter

Konsultation kring ansvarsfull klimatlobbying

Bidra till att utveckla ett nytt ramverk kring ansvarsfull klimatlobbying AP7, BNP Paribas Asset Management och The Church of England Pensions Board i samarbete med Chronos Sustainability efterfrågar intressenter att dela sina åsikter och perspektiv kring vad som är ansvarsfull lobbying sett till Parisavtalet. Bidra med era perspektiv här: chronossustainability.com/responsible-lobbying Möjlighet att bidra fram till 19 juli 2020…

 / Nyheter

AP7 publicerar fyra nya avsnitt av Podd-Såfan

AP7 Förvalt publicerar fyra nya avsnitt av Podd-Såfan Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val och hur man tänker rationellt. Podd med nationalekonomer, beteendeekonomer, psykologer, ekonomijournalister och andra reflekterande personer. I den här omgången intervjuar vi personer med perspektiv på hur våra hjärnor sätter krokben för sparande generellt såväl som för jämlikt sparande,…

 / Nyheter

Per Frennberg ny styrelseordförande

Regeringen har utsett Per Frennberg som ny ordförande i AP7:s styrelse. Han efterträder Rose Marie Westman som har varit ledamot i AP7:s styrelse sedan 2012 och ordförande sedan 2018. Per Frennberg  är sedan tidigare vice ordförande i Sjunde AP-fonden och är fristående investeringsspecialist. Tidigare har han varit på tjänstepensionsföretaget Alectas kapitalförvaltning som strateg, portföljförvaltare, räntechef och kapitalförvaltningschef. Dessförinnan…

 / Nyheter

AP7:s remissvar på Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44)

Nedan framgår AP7:s remissvar på betänkande av utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension, Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44). AP7:s remissvar:  Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) Sjunde AP-fonden välkomnar att staten vidtar åtgärder för att säkerställa en fungerande konkurrens och ett gott konsumentskydd på statens fondtorg för premiepensionssparande. Övergången till ett upphandlat fondtorg och införandet av…

 / Nyheter