Hoppa till innehållet
ap7 logo

2 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 106 bolag svartlistade

Per den 1 december 2023 tillkommer två nya bolag på AP7:s svarta lista. Bolagen är svartlistade på grund av att de inte agerar i linje med Parisavtalet genom storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner. Tre bolag har avförts från listan. Totalt är 106 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum.

De två bolagen Shanghai Electric Power Co. Ltd. och Datang International Power Generation Co. Ltd. svartlistas och utesluts från fondens investeringsuniversum på grund av storskalig kolutvinning eller kolkraftsproduktion och avsaknad av trovärdiga omställningsplaner. AP7 gör bedömningen att kolbolag involverade i storskalig kolproduktion och som inte anpassar sin verksamhet till 1,5-gradersmålet agerar i strid med Parisavtalet.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. AP7:s svartlistning är ett påtryckningsverktyg för att förmå bolag att ställa om i en mer hållbar riktning. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på. Klimatsvartlistningen utvecklas kontinuerligt i linje med IEA:s färdplan mot nettonoll klimatutsläpp till 2050.

Två nya bolag har svartlistats

  • Shanghai Electric Power Co Ltd (Kina)
    Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet
  • Datang International Power Generation Co Ltd (Kina)
    Agerar i strid med Parisavtalet genom storskalig kolverksamhet

Tre bolag har avförts från listan
AECOM, Tata Power Co Ltd och Hanwha Corp är inte längre svartlistade baserat på att det inte finns verifierad information om pågående normkränkningar från bolagen efter att ha varit uteslutna i fem år.

Läs den fullständiga svarta listan:  AP7 svarta lista december 2023