Hoppa till innehållet
ap7 logo

3 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 104 bolag svartlistade

Per den 1 december 2022 tillkommer 3 nya bolag på AP7:s svarta lista. Varav ett bolag svartlistas baserat på involvering inom kärnvapen. Två bolag är svartlistade på grund av att de inte agerar i linje med Parisavtalet genom storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner. Ett bolag har avförts från listan. Totalt är 104 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. AP7:s svartlistning är ett påtryckningsverktyg för att förmå bolag att ställa om i en mer hållbar riktning. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på. Klimatsvartlistningen utvecklas kontinuerligt i linje med IEA:s färdplan mot nettonoll klimatutsläpp till 2050.

Tre nya bolag har svartlistats

  • Eaton Corporation Plc Involvering i kärnvapen (Irland)
  • China Coal Energy Co Ltd Utvinning av termiskt kol (Kina)
  • GD Power Development Co Ltd  Produktion av kolkraft (Kina)

De två sistnämnda bolagen är svartlistade på grund av att de har storskalig verksamhet inom kolindustrin utan trovärdiga klimatomställningsplaner.

Ett bolag har avförts från listan
Renault SA är inte längre svartlistad baserat på att det inte finns verifierad information om pågående normkränkningar från bolaget.

Läs den fullständiga svarta listan:  AP7 svarta lista december 2022