Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 Årsredovisning 2018 – tema risk och avkastning

Nu är AP7:s årsredovisning för 2018 publicerad. 2018 var ett händelserikt år för premiepensionssystemet och för oss på AP7.

Under 2018 fick Såfa-spararna -2,75 procent i avkastning vilket kan jämföras med de privata fonderna i systemet som gav -2,93 procent. Siffror som ska sättas i det långsiktiga perspektivet som premiepensionen alltid måste ses ur. Såsom Richard Gröttheim skriver i sitt vd-ord har han haft sina premiepensionspengar hos AP7 sedan starten år 2000 och konstaterar att som konsekvent ”soffliggare” har han fått en genomsnittlig kapitalviktad årsavkastning på drygt 8 procent under de åren. En bra nivå som speglar AP7:s mål och viktiga uppgift att AP7 Såfa under ett yrkesliv ska ge 2-3 procents värdeökning över inkomstpensionen per år.

I årets rapport har vi fokuserat på kopplingen mellan risk och avkastning. Vi har bjudit in tre forskare som har bidragit med varsitt perspektiv på risk, avkastning och pension. Terrance Odean från University of California at BerkeleyAndrew Ang från BlackRock och Roine Vestman från Stockholms Universitet.

Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef AP7, beskriver i årsredovisningen hur AP7 Såfa förvaltas och arbetet med att sprida riskerna för att skapa avkastning.

Under 2018 fortsatte vi att höja ambitionerna som en hållbar och ansvarsfull investerare. I rapporten beskriver vi de tre roller vi arbetar utifrån i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare. Utgångspunkten är de värdenormer som uttrycks i de internationella konventioner Sverige har undertecknat när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption.

Som möjliggörare sjösatte vi bland annat under 2018 två gröna mandat som investerar i noterade bolag som bidrar till lösningar på problem relaterade till FN:s globala hållbarhetsmål för färskvatten (SDG 6) och klimat (SDG 13).

Som pådrivare inom ägarstyrningen satte vi fokus på huruvida de bolag vi investerar i bedriver lobbyarbete som motverkar att Parisavtalet omsätts i nationell klimatlagstiftning. Vi kommer fortsätta med detta viktiga arbete under 2019 då företag som motarbetar klimatlagar utgör ett allvarligt problem eftersom lagstiftningen är nödvändig om det ska finnas en möjlighet att nå tvågradersmålet.

Samarbetet sträcker sig också in i vår roll som kunskapsspridare när vi på internationella forum som G20 och FN  framförde ett svenskt investerarperspektiv tillsammans med andra svenska fondbolag.

Vi ser framemot ett 2019 där vi inom rollen som förvaltare av premiepensionen för 4 miljoner svenskar bidra till ett ännu bättre pensionssystem och fortsätter arbetet som en hållbar och ansvarsfull investerare.

Trevlig läsning!

Alla våra årsredovisningar hittar du på ap7.se