Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 Årsredovisning & Hållbarhetsredovsning 2020

AP7:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning är nu publicerade.
English version to come.

AP7:s årsredovisningen för 2020 har vi fokuserat på vikten av ta risk för att skapa långsiktig avkastning. Vi har även lagt fokus på pensionsförvaltning under rådande covid-19.

Olivia S. Mitchell, professor vid Wharton School of the University of Pennsylvania, deltar med en gästkrönika angående effekterna av covid-19 på världens pensionssystem.

I snitt sedan 2000 har avkastningen uppgått till 10,1 procent. En nivå som långsiktigt överträffat målet att AP7 Såfa under ett yrkesliv ska ge 2-3 procents värdeökning per år över inkomstpensionen som uppgått till 3,0 procent.

Alla våra årsredovisningar hittar du på ap7.se/om oss/dokument

I AP7:s hållbarhetsrapport 2020 beskriver vi vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Med ett ägande i mer än 3 000 bolag världen över är AP7 väl medvetna om att våra klimatrisker därmed är desamma som i den samlade globala ekonomin. Vi är ägare med fokus på att bidra till lösningar på de globala utmaningar vi står inför. Detta utifrån de tre roller vi arbetar i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Bo Becker, professor i finansiell teori vid Handelshögskolan i Stockholm, ger sin syn på hållbarhetsrisker ur ett finansiellt perspektiv. Men även sin syn som ekonom på vad som bör ge störst effekt för att vi globalt ska kunna genomföra en omställning för att uppnå klimatmålen.

Alla våra hållbarhetsredovisningar hittar du på ap7.se/om oss/dokument