Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 bland de bästa i världen på att hanterna klimatrisker

AP7 är en aktiv ägare genom att driva på förändring i de bolag vi äger. Det främsta sättet vi som universell ägare kan motverka klimatförändringarna är genom att,

  • rösta på bolagsstämmor, där har vi ett långtgående krav på hållbarhet och röstar konsekvent för förslag som ställer klimatkrav på bolag. Under 2016 har vi även lagt fram egna klimatmotioner till bolagsstämmor tillsammans med andra ägare.
  • föra en direkt dialog med bolagen. I dagsläget har vi till exempel en långtgående dialog med elproducerande bolag tillsammans med bland andra investerare.
  • utesluta bolag som kränker internationella normer för miljö, klimat, mänskliga rättigheter, rättigheter för arbetstagare och antikorruption. Dessa bolag offentliggör vi namnen på två gånger per år tillsammans med skälen för uteslutningen

Vi arbetar även med att integrera klimatrisker genom att arbeta för att skapa nya normer och standarder som påverkar hela marknaden.

Ett annat sätt för att motverka klimatförändringarna är att finansiera verksamheter som bidrar till omställningen. Det gör vi genom att investera i miljöteknik och gröna obligationer.

Här hittar du den fullständiga rapporten Global Climate Index 2017.

The Asset Owners Disclosure Project (AODP) is an independent global not-for-profit organization that recognizes the specific financial risk attributes of climate change. AODP has developed the world’s leading reporting framework for institutional investors encompassing the disclosure and management of climate risk.