Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 investerar i faktorpremier och sänker hävstångens normalnivå

Som ett steg i genomförandet av den nya strategiska portfölj som beslutades 2016 börjar AP7 nu att investera i faktorpremier. Målet är att de kommande åren investera motsvarande 10 procent av fonden i dessa strategier. Samtidigt sänks hävstångens normalnivå till 25 procent. Den tidigare bedömningen av marknadsvärderingen kvarstår och den faktiska hävstångsexponeringen följer med ned till 15 procent.

AP7 Såfa, som 2010 ersatte Premiesparfonden som det förvalda alternativet i systemet, är en portfölj med en aktiefond och en räntefond som kombineras enligt en livscykelprofil som ger en lämplig risknivå utifrån spararens ålder. Den centrala delen i förvaltningsstrategin för AP7 Aktiefond 2010 var passiv exponering mot ett globalt index med 50 procents hävstång. 2015 beslutade styrelsen att halvera den faktiska hävstången till 25 procent på grund av generellt hög värdering på aktiemarknaden.

I december 2016 presenterade AP7 en ny strategisk portfölj som ska implementeras stegvis fram till år 2020. För att frigöra riskutrymme i samband med den förändringen sänktes hävstångens normalnivå till 35 procent. Första steget att tillföra andra risker påbörjades 2017 och innebar ökad exponering mot tillväxtmarknader och Private Equity.

Den nya förvaltningsstrategin syftar framför allt till att sänka risken genom diversifiering. För spararna blir konsekvensen att pensionernas lägstanivå höjs och att den finansiella risken sänks vid 65 års ålder, utan att det förväntade pensionskapitalet minskar. En annan central del i strategin är att systematiskt tillämpa ett mer dynamiskt risktagande där fondens totala risknivå anpassas vid extrema marknadsvärderingar.