Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 Klimathandlingsplan 2023

AP7 publicerar uppdaterad klimathandlingsplan med målsättning att bidra till nettonollutsläpp globalt senast år 2050.

En av de största riskerna för att AP7 ska misslyckas med uppdraget att skapa god avkastning och ge våra sparare goda pensioner, är att världen inte lyckas begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara en positiv kraft i omställningen och beskriva hur vi tänker gå till väga för att bidra till att de globala utsläppen blir nettonoll till år 2050.

Med ett globalt ägande i mer än 3 000 bolag ligger det i AP7:s intresse att det sker en förändring som leder till minskade klimatrisker i realekonomin och inte enbart i vår aktieportfölj. Planen omfattar bland annat ett antal tidsatta mål för AP7:s aktiva ägande och investeringar, mål som har utvecklats under året inför denna upplaga av planen.

Eftersom att ett fåtal bolag i portföljen står för en stor andel av klimatavtrycket är dessa prioriterade i ägarstyrningen. Det är bolagen som tillsammans står för 70 procent av koldioxidavtrycket (scope 1 och 2), samt bolag som trots ett lägre avtryck har stor klimatpåverkan – exempelvis bolag inom fossilindustrin, bolag med förhöjd risk för avskogning och bolag som brister när det kommer till transparent rapportering.

För första gången har vi även gjort en genomlysning av portföljen utifrån Net Zero Investment Framework. Det handlar om att kategorisera bolagen utifrån mognadsgraden på deras klimatomställningsarbete. Vårt mål är att senast 2025 ska 100 procent av de prioriterade bolagen med högst utsläpp i vår portfölj vara föremål för vårt fördjupade aktiva ägande. 2025 ska samtidigt minst 50 procent av dessa bedriva ett trovärdigt omställningsarbete och till 2030 är målet 100 procent. Under 2022 var 56 procent av dessa bolag föremål för fördjupat aktivt ägande och 26 procent av dem bedrev ett trovärdigt omställningsarbete.

För att kunna bedöma hur våra investeringar påverkas av klimatförändringarna uppmuntrar vi även transparent rapportering. AP7 har samtidigt varit drivande i utvecklingen av Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying, en standard för analys och rapportering av företags klimatlobbying. Under året har vi tillämpat standarden på vår egen verksamhet för att öka vår egen transparens och identifiera områden för förbättringar och fördjupat arbete.

Klimathandlingsplanen tar avstamp i FN:s klimatpanel IPCC:s scenarier och det internationella energirådet IEA:s färdplan Net Zero Roadmap 2050.

Läs AP7:s Klimathandlingsplan

Read AP7’s Climate Action plan