Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 lämnar in motion till Teslas årsstämma beträffande arbetsrättigheter

AP7 är delaktig i att lämna in en motion till Teslas årsstämma tillsammans med Nia Impact Capital för att stärka arbetstagarnas rättigheter inom bolaget. 

Stämmoförslaget, som leds av Nia Impact Capital, kommer att tas upp till Teslas årsstämma för tredje året i rad. Förslaget, med målet att stärka arbetstagarnas rättigheter, har tidigare år fått 27 procent av rösterna 2020 och 45 procent av rösterna 2021. 

Motionen (förslag #9) uppmanar Tesla att rapportera om effekten av att bolaget använder sig av obligatorisk skiljedom för att lösa tvister mellan arbetstagare och Tesla som arbetsgivare. 

Skiljeförfarande är en utomrättslig metod. När anklagelser om diskriminering eller trakasserier hanteras genom skiljeförfarande förblir bakomliggande fakta och utgången av målet sällan publika. Detta hindrar andra anställda från att lära sig om och agera utifrån gemensamma problem. 

Ett antal företag har redan slutat kräva att anställda ska gå via skiljedom vid fall av diskrimination och lagstiftare har försökt förbjuda eller begränsa användningen av sådana bestämmelser när trakasserier eller diskriminering har förekommit. 

–  AP7 har varit i dialog med Tesla i flera år angående oro över arbetstagarnas rättigheter. Med tanke på begränsade framsteg i dessa diskussioner har AP7 valt att aktivt stödja denna aktieägarresolution som syftar till att stärka anställdas rättigheter och förbättra transparensen i tvister som diskriminering och trakasserier, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, ESG-chef på AP7. 

– Teslas värdefulla varumärke skulle skadas av ett samband med rasistiska, sexistiska eller andra diskriminerande beteenden. Dess framtida framgång beror också på dess förmåga till innovation och implementera dessa innovationer effektivt. För att investerare ska ha förtroende för att företaget kommer att kunna göra detta bra måste Tesla också ha förtroende för att ha effektiva system för humankapital, skriver Nia Impact Investors i aktieägarförslaget.