Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 lanserar Tänkonomi – för ökad förståelse kring ekonomiska beslut

 

Inför sommaren lanserar AP7 sin nya satsning Tänkonomi som ska utforska gränslandet mellan psykologi och ekonomi. Med beteendevetenskaplig forskning som grund kommer människors förhållningssätt till privatekonomiskt beslutsfattande att undersökas.

AP7 har som ambition att informera och folkbilda om pensionssystemet och beslut kopplat till det. Tänkonomi har som ändamål att hjälpa människor att förstå sitt ekonomiska beslutsfattande bättre – och därigenom minska den ekonomiska oron som många lätt kan känna.

– Många känner sig idag oroliga för sin ekonomi, framtid och pension, vilket är både mänskligt och förståeligt. Med Tänkonomi vill vi öka förståelsen för hur vi tänker och hoppas därmed kunna både lugna och bidra med nya insikter om mänskligt beteende – på ett ibland lite oväntat vis, säger Mikael Lindh Hök, Kommunikationsstrateg på AP7.

Under året planeras flera teman inom beteendevetenskaplig forskning som på olika sätt kommer att illustreras. Samtliga kommer utmana och förklara människors, ibland rationella och ibland mindre rationella, beteenden.

– Genom att medvetandegöra psykologiska mekanismer kan vi förstå oss själva bättre och fatta ännu bättre beslut på sikt. Tänkonomi kommer göra detta genom att belysa olika teman inom beteendeforskning, men på ett sätt som stundtals sträcker sig ganska långt ifrån dom sammanhang med finanslingo som ekonomin vanligtvis förekommer i, fortsätter Mikael Lindh Hök.

Håll utkik på AP7:s kanaler framåt för att ta del av Tänkonomis teman.

Läs och se mer här: https://www.ap7.se/tankonomi/