Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 policydialog och klimatlobbying 2022

AP7 har sammanställt sitt arbete med samhällspolitisk dialog och klimatlobbying utifrån standarden ”Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying”.

Med ett långsiktigt och globalt ägande i över 3000 bolag kan vi i vår ägarstyrning arbeta med att främja att företagen tar ansvar för sin verksamhet och dess effekter på omvärlden. Det innebär att vi också kan samarbeta med andra universella ägare för att uppnå målsättningarna. Genom organisationer, allianser och koalitioner har AP7 möjlighet att tillsammans med likasinnade intressenter agera som en samhällsaktör som kan påverka beslutsfattare i bland annat klimatfrågor.

Global Standard on Responsible Corporate Climate Lobbying är en global standard för ansvarsfull klimatlobbying. Standarden utgörs av 14 kriterier som ska hjälpa företag att föra en mer hållbar och ansvarsfull påverkan på klimatområdet. Initiativet undertecknas av investerare och företag varvid målen syftar till att ge investerare och företag ett gemensamt ramverk för att på ett transparent sätt redovisa deras klimatlobbying.

– I rapporten AP7 Offentlig policydialog och klimatlobbying har vi låtit tillämpa den globala standarden för ansvarsfull klimatlobbying på vår egen verksamhet, standarden som vi varit med och tagit fram. Vi har gjort en bedömning av hur våra medlemskap i organisationer påverkar klimatpolicy. I och med att AP7 är en myndighet och standarden är framtagen för multinationella företag så är vissa av kriterierna svåra att tillämpa. Men vi har gjort rapporten för att föregå med gott exempel genom att öka den egna transparensen och identifiera områden för förbättringar och fördjupat arbete, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, funktionsansvarig ESG AP7.

Läs rapporten:
Svenska – AP7 Offentlig policydialog och klimatlobbying
Engelska – AP7 Public policy dialogue and climate lobbying