Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 reviderar sin planerade röstning i National Grid efter åtagande om klimatlobbying

AP7 har ändrat sitt tidigare beslut att vid den kommande årsstämma i det brittisk- och amerikanska energibolaget National Grid rösta emot ordföranden och vd:n i bolaget. Detta efter att bolaget publicerat åtagande att utveckla sin rapportering kring klimatlobbying.

AP7 och Church of England Pensions Board har varit i dialog med National Grid angående transparent rapportering av deras policydialog och klimatlobbying sedan början av 2023, med det specifika syftet att säkerställa att bolaget gör ett åtagande om att genomföra en granskning och rapportering. Dialogen bygger på det långsiktiga engagemanget inom Climate Action 100+, där Church of England Pensions Board lett dialogen med National Grid. Dialogen hade dessvärre inte tillräcklig effekt varvid bolaget inte utlovade någon rapportering. AP7 deklarerade därmed via PRI Resolution Database sin avsikt att på stämman rösta emot bolagets ordförande, Paula Rosput Reynolds, och vd, John Pettigrew. National Grid har nu ändrat sitt beslut och kommer att genomföra rapportering.

– Vi välkomnar National Grids åtagande att regelbundet granska sin klimatlobbying. Vi har därför justerat hur vi planerat att rösta på bolagets stämma den 10 juli och kommer att rösta för både ordföranden och vd. Klimatlobbying, direkt eller via branschorganisationer, har genom åren begränsat ny lagstiftning att uppnå en ordnad omställning med sänkta koldioxidutsläpp. Det är därför viktigt att företag har tydlig bolagsstyrning med överblick av sitt klimatrelaterade lobbyarbete och möjlighet att identifiera och agera på eventuella missförhållanden mellan sina egna klimatmål och branschorganisationers påverkansarbete, säger Emma Henningsson, ansvarig för aktivt ägande AP7.

AP7 har i år uppdaterat röstningspolicyn för att sätta ökat fokus på bolag med stora utsläpp som inte visar tillräckliga ambitioner att bidra till klimatomställningen. Det omfattar bolag som, trots ägarstyrning från investerare, inte genomfört en granskning av sin klimatlobbying. Kriteriet har resulterat i att AP7 röstat emot styrelseledamöter och agendapunkter på stämmorna i bolag som Bunge, Colgate-Palmolive och Saint-Gobain.