AP7 Räntefond
111.94
AP7 Aktiefond
401.86

AP7 söker konsult till Backoffice

Anbudsunderlag konsulttjänst till ett längre projekt inom Backoffice

Bakgrund

AP7 har till uppgift att förvalta premiepensionsmedel för svenska folket och är det statliga förvalsalternativet, AP7 Såfa, i premiepensionssystemet. I dagsläget förvaltar AP7 675 miljarder kronor åt fyra miljoner svenskar. Förvaltningen sker via två fonder, AP7 Aktiefond (617 mkr) och AP7 Räntefond (58 mkr). Aktiefonden förvaltas i huvudsak av externa förvaltare på uppdrag av AP7 medan räntefonden förvaltas internt.

AP7:s kärnverksamhet består av kapitalförvaltning av olika tillgångar, främst aktier och räntebärande placeringar. Exempel på övriga verksamheter som bedrivs intern är,

 • Långsiktig sammansättning av investeringsportföljen
 • Hantering av risknivå i aktiefonden med hjälp av derivat
 • Urval och uppföljning av externa kapitalförvaltare
 • All ränteförvaltning och kassahantering
 • Analys och riskgenomlysning av fondens placeringar
 • Alfaförvaltning av delar av den svenska aktieportföljen
 • Värdepappersadministration och andra administrativa funktioner

AP7 har under de senaste 3–4 åren vuxit med en tredjedel i personalstyrka och ca 330 miljarder i förvaltat kapital. Vi är fortsatt en liten organisation som består av 37 medarbetare, varav 7 arbetar på Backoffice.

AP7 står inför ett antal förändringar som kommer att påverka arbetssätt inom Backoffice, och en stor del av dessa förväntade förändringarna kommer att drivas i projektform. Vi letar nu därför förstärkning till Backofficeavdelningen för att kunna bibehålla hög kvalité i leveranserna samtidigt som vår målsättning är att modernisera och utveckla processerna.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en konsult som självständigt kan driva Backofficeprojekt med målsättningen ”Operational Excellence”. Det handlar om ett par större projekt som förväntas pågå under ca 10 månaders tid. Projektarbetet kan periodvis komma att varvas med några av de dagliga rutinerna på Backofficeavdelningen, såsom administration av värdepapper, avstämning av innehav och bankkonto samt hantering av bolagshändelser.

Kvalifikationer

Du bör ha minst 5 års relevant erfarenhet av arbetsmomenten settlement av aktier/ obligationer/ derivat/ säkerheter/ VP-lån, värdering, avstämningar av innehav/bankkonton, utdelningar samt bolagshändelser.

Vi ser att du som konsult är en driftig lagspelare med intresse för teknisk utveckling inom Backoffice samt att du har erfarenhet av arbete med en Global Custody provider. Du ska även ha förståelse för flödena och processerna inom Backoffice samt förståelse för hur dessa processer är kopplade och hänger ihop samt påverkar verksamheten inom Middleoffice och Frontoffice. Gedigen erfarenhet av avstämningsarbete av så väl finansiella instrument som likvider i olika valutor är ett krav för att lyckas med projekten.

Vidare är erfarenhet av förändringsarbeten, såsom implementering av IT- system eller arbete med större förbättringar och utveckling av Backofficeprocesser en förutsättning.

För rollen krävs en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift. Vi arbetar i Simcorp Dimension varför den erfarenheten är meriterande. Andra dagligt använda verktyg är TradeSec, leverantörernas webb-portaler samt Excel. Konsultuppdraget är på heltid och beräknas initialt löpa under 10 månader med möjlighet till förlängning.

Vänligen återkom med anbud avseende,

 • En presentation av dig själv och motivation till varför konsulttjänsten matchar din profil
 • Dina tidigare uppdrag som konsult och arbetslivserfarenheter
 • Presentation av tidigare relevanta uppdrag hos kund
 • Två relevanta referenser med kontaktuppgifter
 • Prisuppgift för uppdraget, angivet som pris/timme
 • Underlag för innehav av F-skattsedel

Vänligen inkom med ert förslag via mejl till Louise Svensson, Chef HR, louise.svensson@ap7.se senast den 24 januari 2020. Därefter kommer ni att få tillfälle att presentera ert anbudsförslag under ett möte med Salla Österman, chef Backoffice och Louise Svensson, Chef HR.