Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7 svartlistning – utvecklar Parisavtalsgranskning av portföljen

Sedan mer än tre år tillbaka har AP7 svartlistat bolag med Parisavtalet som grund. Fonden har nu utvecklat metoderna för tillämpningen av klimatavtalet ytterligare och börjar svartlista bolag som gör stora nyinvesteringar i kolproduktion och kolkraft. I en första granskning svartlistas 10 kolbolag som säljs med omedelbar verkan.

År 2016 valde AP7 att införliva Parisavtalet i ägarstyrningens normgrund och ett halvår senare svartlistades bolag för första gången på denna grund. Syftet med AP7:s svartlistning är att påverka bolag att ändra ett oacceptabelt beteende. Sedan dess har fonden arbetat med både ägarstyrning och svartlistning som påtryckning gentemot bolag som aktivt motverkar klimatregleringar eller gör storskaliga investeringar i fossilutvinningsprojekt.

Nu utvecklas svartlistningsmetoderna för att påverka bolag som fortsätter expandera sin fossila verksamhet inom kolproduktion och kolkraft och därmed försvårar möjligheten att nå målen i Parisavtalet. Inriktningen på kolbolag sker mot bakgrund av forskning som visar att den enskilt viktigaste åtgärden för att stävja klimatförändringarna är att avveckla kol som energikälla.

De tio kolbolag som svartlistas baserat på den utvecklade metoden utmärker sig med sin negativa påverkan på klimatet genom att de har stor kolproduktion och dessutom fortsätter att satsa på storskalig utbyggnad av fossil energi.

De tio kolbolagen är:

  • China Resources Power Holdings Co Ltd
  • Coal India Ltd
  • Exxaro Resources Ltd
  • Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd
  • Korea Electric Power Corporation (KEPCO)
  • PT Adaro Energy Tbk
  • SDIC Power Holding Co Ltd
  • Shaanxi Coal Industry Co Ltd
  • Washington H. Soul Pattinson (New Hope Group)
  • Yanzhou Coal Mining Co Ltd

Per den 10 december 2020 är totalt 84 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum.

Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas även Booz Allen Hamilton Holdings på grund av involvering i kärnvapen.

China Railway Group Ltd har avförts från svarta listan efter fem år då det inte finns information om pågående normkränkningar.

Utöver att basera svartlistningen på Parisavtalet så svartlistar AP7 företag som inte lever upp till en lägstanivå i form av kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer. Dessa beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7:s svarta lista per 10 december 2020