Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s klimathandlingsplan för att bidra till nettonollutsläpp 2050

AP7 publicerar handlingsplan för att bidra till att nå nettonollutsläpp globalt senast 2050.

AP7:s uppdrag, att skapa god avkastning åt våra sparare, är beroende av implementeringen av Parisavtalet och av en långsiktigt hållbar global utveckling. Målet om globala nettonollutsläpp till år 2050 ställer höga krav. Med vår klimathandlingsplan vill vi tydliggöra vår avsikt att vara en positiv kraft för att nå klimatmålet och beskriva hur vi kommer att gå tillväga.

Planen omfattar bland annat ett antal tidsatta mål för AP7:s aktiva ägande och investeringar. Målen är strukturerade i enlighet med den kategorisering som anges i The Investor Agenda’s ”Expectation ladder” (theinvestoragenda.org). 

Med ett ägande i mer än 3 000 bolag världen över är AP7:s klimatrisker i stort desamma som klimatriskerna i den samlade globala ekonomin. Därför ligger det i vårt intresse att det sker en förändring som leder till minskade klimatrisker i realekonomin och inte enbart i vår aktieportfölj. Vårt fokus ligger därför på aktiv ägarstyrning för att stötta portföljbolagen i deras omställning och i att anpassa sina verksamheter till klimatrelaterade risker och möjligheter. Parallellt med påverkansarbetet kan vi som investerare bidra till att finansiera verksamheter som utvecklar klimatlösningar och bidrar till minskade klimatrisker.

Som en del i klimathandlingsplanen kommer vi bland annat att kartlägga andelen bolag med trovärdiga omställningsplaner i portföljen och ta fram en plan för att öka denna andel genom investeringar, svartlistning och ägarstyrning.

För att kunna bedöma hur våra investeringar påverkas av klimatförändringarna uppmuntrar vi även transparent rapportering. Det är ett viktigt underlag både i våra investeringsbeslut och i dialogen med våra portföljbolag.

Klimathandlingsplanen tar avstamp i FN:s klimatpanel IPCC:s scenarier och det internationella energirådet IEA:s färdplan Net Zero Roadmap 2050. Den är baserad på tillgängligt material under första halvåret 2022 och kommer löpande att utvecklas.

Läs AP7:s Klimathandlingsplan här