Hoppa till innehållet
ap7 logo

Facebook ger upp planerna på röstsvaga aktier

Sent i fredags kväll rapporterade New York Times att Facebook-grundaren Mark Zuckerberg ger upp sina planer på en företrädesemission av en ny aktieklass. Tanken var att den ”nya C-aktien” skulle göra det möjligt för Mark Zuckerberg att skänka bort ”röstsvaga” aktier utan att själv förlora makt över bolaget.

AP7 äger sedan Facebooks börsnotering 2012 nästan två miljoner A-aktier, till ett värde om drygt 3 miljarder kronor. Sedan en tid tillbaka har vi tillsammans med en annan institutionell ägare varit drivande i en grupptalan mot Facebook. För oss är beslutet att skrinlägga den nya aktieklassen en framgång av flera skäl. Till att börja med hade det direkt skadat AP7:s sparare ekonomiskt då innehavet hade tappat i värde. Den totala värdeminskningen de röstlösa aktierna hade medfört har uppskattats till mer än 80 miljarder kronor.

På längre sikt hade det också allvarligt skadat möjligheterna att tillvarata spararnas intressen eftersom Mark Zuckerberg hade kunnat behålla en majoritet av rösterna med några få procent av aktierna. Det är med andra ord en viktig framgång för minoritetsägares möjlighet att skydda sina rättigheter.

Nu blir det alltså inget av med bolagets planer på en nya C-aktie. Något skäl till varför Mark Zuckerberg väljer att lägga ner planerna uppges inte. Utan nu återstår det för Facebook att betala rättegångskostnaderna för processen.