Hoppa till innehållet
ap7 logo

Framgångsrika klimatdialoger med Toyota / Successful climate dialogues with Toyota

AP7 har tillsammans med danska AkademikerPension, brittiska Church of England och norska Storebrand haft framgångsrika dialoger med Toyota inför deras stämma. Toyota har gått med på att agera tydligare i linje med Parisavtalet och se över sin klimatlobbying.

”AP7 gratulerar Toyota för deras åtagande att granska och transparent rapportera om sin klimatlobbying. Toyota har varit mycket konstruktiva i dialogen med investerargruppen vilket varit mycket uppskattat tillsammans med samarbetsviljan som företaget visat. Bilindustrin är central för att uppnå målen i Parisavtalet och måste ta foten från bromsen. Vi räknar med att fler biltillverkare kommer att följa Toyota och erkänna fördelarna med en robust hantering av deras klimatlobbying”, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg AP7.

Toyotas officiella uttalande:
https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/esg/environmental/carbon_neutrality_en.pdf

Successful climate dialogues with Toyota
AP7 has, together with AkademikerPension, Church of England and Storebrand, had successful dialogue with Toyota regarding their climate commitments and their climate lobbying.

”AP7 congratulates Toyota on their commitment to review and transparently report on their climate lobbying. We have appreciated the constructive dialogue between Toyota and the investor group, and the openness shown by the company to collaborate. The auto industry is central to achieving the goals of the Paris agreement, and needs to take its foot off the brake. We anticipate that more auto makers will follow Toyota and acknowledge the benefits of a robust management of their climate lobbying”, says Charlotta Dawidowski Sydstrand, Sustainability Strategist AP7