Hoppa till innehållet
ap7 logo

Halvårsredogörelse 2016

AP7 Såfa har under första halvåret 2016 gett en avkastning på -0,5 procent. Under samma period har de privata premiepensionsfonderna gett en avkastning på -1,7 procent.

För AP7 Aktiefond var totalavkastningen under första halvåret -0,5 procent (NAV-kursberäknad avkastning), vilket var i linje med jämförelseindex. Periodens resultat uppgick till -1,4 miljarder kronor och fondförmögenheten var vid halvårsskiftet 259,7 mdkr.

Under augusti månad har utvecklingen på de globala börserna varit stark. Detta har inneburit att andelskursen för AP7 Aktiefond per den 24 augusti, 2016 har ökat med 7,3 % sedan halvårsskiftet.

Sedan sommaren 2015 har, efter beslut av styrelsen, hävstången trappats ned från dess normalnivå till 125 procent.  Vid halvårsskiftet 2016 motsvarade hävstångsgraden 124,8 procent av fondkapitalet (64,9 miljarder kronor).

Under det första halvåret 2016 var totalavkastningen för AP7 Räntefond 0,7 % (NAV-kursberäknad avkastning), vilket var identiskt med avkastningen för jämförelseindex. Periodens resultat uppgick till 0,2 miljarder kronor och fondförmögenheten var vid halvårsskiftet 23,5 mdkr.

Halvårsredogörelse 2016 – AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond