Hoppa till innehållet
ap7 logo

Lansering av TNFD – Ramverk för naturrelaterade frågor

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), där AP7 är del av styrgruppen, har vid Climate week NYC lanserat slutversionen av ramverket för riskhantering och redovisning av naturrelaterade risker. 

Efter två års utveckling har TNFD den 18 september 2023 lanserat de slutliga rekommendationerna för naturrelaterad riskhantering och rapportering. Ramverket som bygger på TCFD har för avsikt att med bred förankring integrera naturrelaterad risk- och möjlighetsanalys i företags strategiarbete och i finansiella beslutsfattanden.

TNFD inriktar sig på hur företag påverkas av, såväl som hur de påverkar, naturen och biologisk mångfald på kort och lång sikt. Målet är att ramverket möjliggör tydligare hantering, rapportering och agerande på naturrelaterade risker. Styrgruppen för TNFD som AP7 varit delaktig i har bestått av ett fyrtiotal medlemmar världen över som företräder finansiella aktörer och företag från en stor bredd av sektorer.

– Det har varit ett stort arbete att etablera ramverket och lyckas förena många perspektiv från olika branscher och intressen. Beroendet av, och påverkan på, naturen utgör risker för företag och investerare. Men även affärsmöjligheter med positiv effekt på naturen. Det är därför mycket välkommet att vi fått TNFD på plats så näringslivet kan uppnå djupare insikt i sina naturrelaterade förbindelser och skapa enhetlig rapportering kring dessa frågor, säger Flora Gaber, ansvarig för ESG-analys AP7.

TNFD:s rekommendationer är vetenskapsbaserade och frivilliga och är nära anpassade till ramverket TCFD, och innehåller samma fyra områden:

  1. Styrning: De styrningsprocesser, kontroller och procedurer som organisationen använder för att övervaka och hantera naturrelaterade frågor.
  2. Strategi: Det tillvägagångssätt som organisationen använder för att hantera naturrelaterade frågor.
  3. Riskhantering: Processen som används av organisationen för att identifiera, bedöma, prioritera och övervaka naturrelaterade beroenden, effekter, risker och möjligheter.
  4. Indikatorer och mål: Måtten och målen som används för att bedöma och hantera väsentliga naturrelaterade beroenden, effekter, risker och möjligheter.

Läs mer:
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)

Läs rapporten: Recommendations of the TNFD