Hoppa till innehållet
ap7 logo

Ny färsk rapport: Såfan bäst i klassen

Better Finance har kommit ut med sin rapport (”Will you afford to retire? | The Real Return of Long-term and Pension Savings | 2023”) där den långsiktiga avkastningen för pensionssparandet i Europa granskats och jämförts med kapitalmarknaden i övrigt. Syftet med rapporten är att ge läsarna ett långsiktigt perspektiv på resultat som ligger i linje med en lång investeringshorisont.

Här kan du ladda ner rapporten.

I rapporten framhävs det svenska pensionssystemet, särskilt premiepensionen, som en framstående del av pensionslandskapet i Europa. Mellan 2013 och 2022 visade Sverige en stark prestation inom sitt premiepensionssystem, med AP7 Såfan som uppnådde en genomsnittlig real nettoavkastning på +10,2 procent och andra fonder +5,9 procent. Detta resultat ledde till att de europeiska pensionsfondernas genomsnittliga avkastning under tio år blev 0,7 procent, även om den vanliga avkastningen bara var 0,4 procent.

Det som lyfts fram i det svenska pensionssystemet är att det anses vara robust och hållbart. Balanseringen av det inkomstbaserade systemet bidrar till att bevara systemets skuldbalans och säkrar systemets långsiktighet. Premiepensionen, som är unik för Sverige, bidrar också till att sprida risken i systemet och förbättra kapitalavkastningen genom att möjliggöra för människor att placera en del av sitt pensionskapital på aktiemarknaden.

Men Sverige är inte det enda exemplet på ett lyckat pensionssystem. Även Nederländerna får beröm för balanserade investeringsstrategier, diversifiering av risker, transparent förvaltning och anpassning till marknadens förändringar som gör att man upprätthåller ett effektivt och hållbart pensionssystem.

Vid ett seminarium arrangerat av Better Finance 23 november deltog Johan Florén och diskuterade svenska pensionssystemet under rubriken ”Best-in-class”.