Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nya företag på AP7:s svarta lista

AP7 svartlistar ett 50-tal företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption.

AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december.

Resultatet av det senaste halvårets normbaserade genomlysning är att åtta nya bolag utesluts från fondens investeringsuniversum, dessa är Aecom, Brookfield Asset Management, Harris Corp, HP Enterprises, Leidos, Olam, Serco och SGL Carbon. Tre bolag föreslås åter bli godkänt för investeringar, dessa är Doosan, Singapore Technologies och Stora Enso.

Följande bolag har AP7 uteslutit per den 15 juni 2016.