Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nya företag på AP7:s svarta lista

AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys. Det resulterar i att vi per den 11  december 2017 utesluter 70 företag från fondens investeringsuniversum.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Resultatet av det senaste halvårets normbaserade genomlysning är att 4 nya bolag svartlistas: Elbit System Ltd, Hyundai Heavy Industries Co, Renault SA och Tata Power Co. Ett bolag har avförts från svarta listan och är åter godkänd för investeringar: Hewlett Packard Enterprise Co.

Här finner du AP7:s svarta lista i sin helhet.