Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nya företag på AP7:s svarta lista

AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys. Det resulterar i att vi per den 15 juni 2018 utesluter 65 företag från fondens investeringsuniversum.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas tre nya bolag, Bharat Heavy Electricals Ltd., NTPC Ltd och Nutrien.

Här finner du AP7:s svarta lista per den 15 juni 2018 i sin helhet.