Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nya företag på AP7:s svarta lista

AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är även Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys. 

 

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 11 december 2019 utesluts totalt 72 företag från fondens investeringsuniversum. Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas fyra nya bolag. 

Tre av de nya bolagen svartlistas på grund av involvering i produktion av komponenter till kärnvapen, dessa är Hitachi Zosen Corp, BWX Technologies och China Shipbuilding Industry Co.

Det fjärde bolaget, PT Indofood (Indofood Sukses Makmur), svartlistas för att inom sin produktion av palmolja vara involverad i allvarliga och systematiska kränkningar av arbetstagares rättigheter i Indonesien. Exempelvis genom att inte tillåta fackföreningar och diskriminering av kvinnliga anställda.

Här finner du AP7:s svarta lista per den 11 december 2019 i sin helhet.