Hoppa till innehållet
ap7 logo

Nya företag på AP7:s svarta lista

AP7 svartlistar ett 50-tal företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Vi investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Resultatet av det senaste halvårets normbaserade genomlysning är att fyra nya bolag har uteslutits från fondens investeringsuniversum, dessa är AviChina, Cemig, Repsol och SK Innovation.

Följande bolag har AP7 uteslutit per den 12 december 2016.