Hoppa till innehållet
ap7 logo

Världsvattendagen – mäta vatten viktigt för investerare

Att kunna mäta företags påverkan på vatten och beroende av vatten är avgörande för att hjälpa till att driva investeringar till framtidens tekniker och de platser där de behövs som mest. Det skriver vi tillsammans med Impax Asset Management i en artikel publicerad i Responsible Investor i dag på Världsvattendagen den 22 mars. Kärnfrågan är huruvida nya globala standarder kring hållbarhetsrapportering kommer att lyckas mäta rätt saker. 

Att mäta vattenpåverkan är mer utmanande och komplext än för klimatförändringar och måste alltid ta hänsyn till det lokala sammanhanget då de är mycket lokala till sin natur. Det är också en relativt ny disciplin varvid det saknas jämförbarhet i den data som finns. Som vår rapport tillsammans med Impax Asset Management visade förra året, har företagens vattenrapportering länge släpat efter koldioxidavtryck och klimateffekt när det gäller både kvantitet och kvalitet på data som rapporterats.

Vi tror att det gör det viktigare än någonsin för investerare att samarbeta med att ta fram standarderna för att åtgärda dessa luckor i rapportering och mätning och därmed hjälpa till att hantera den systemiska bristfälligheten av vattenrisker och effekter.

Läs hela artikeln här:  Impax Asset Management – An opportunity for clearer water reporting

Läs mer om vårt temaarbete: Hållbar effektmätning och Färskvatten.