Hoppa till innehållet
ap7 logo

Replik på kritik mot AP7 svartlistning – Hållbarhet en del av AP7:s uppdrag

I en ledare den 13 december riktar Dagens Industris ledarsida kritik mot att hållbarhet har fått för stort utrymme hos AP7 och andra investerare. Kritiken tog avstamp i AP7:s svartlistning av det finländska företaget Wärtsilä. Nedan är svar på kritiken från Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, publicerat på di.se 14 december.

https://www.di.se/debatt/replik-hallbarhet-en-del-av-ap7-s-uppdrag/

Hållbarhet en del av AP7:s uppdrag

AP7 har inga synpunkter på vare sig isbrytarflottor eller försvarsmateriel i allmänhet. Alla länder har rätt att ha ett försvar. Däremot investerar fonden inte i företag som är direkt delaktiga i kärnvapenutveckling.

I en ledare den 13 december riktar PM Nilsson kritik mot bland andra AP7 och skriver att det finns ett akut behov av motstånd mot det tankegods som seglar in i finansvärlden under hållbarhetsflagg. Utan tvekan har hållbarhetsfrågorna klättrat allt högre på agendan i både näringslivet och finanssektorn under många år.

Vi välkomnar att diskussionen om hållbarhetsfrågorna breddas och att fler perspektiv, partier och samhällssektorer deltar i debatten. Så länge begränsade intressegrupper helt dominerar samtalet, riskerar utfallet bli endimensionellt med svag förankring hos befolkningen såväl som i riksdagen. Som det står i ledaren behövs gränser, diskussion och balans. Sedan blir dialogen sannolikt mer konstruktiv om polemiken inte tar över, utan att det går att behålla sakligheten i diskussionen.

AP-fonderna hade hållbarhetshänsyn inskrivet i direktiven redan från början när det nuvarande pensionssystemet introducerades vid millennieskiftet. Därefter har strategierna utvecklats successivt som ett resultat av ökande angelägenhet, stigande förväntningar från huvudmän och metodutveckling i branschen.

År 2008 införlivade AP7:s styrelse ett kärnvapenkriterium i den normbaserade uteslutningsgrunden i samband med att Sverige undertecknade konventionen mot klustervapen. Kriteriet har sedan dess tillämpats systematiskt, vilket också är svaret på frågan som ställs i DI:s ledare: ”Och varför ska de svartlista delar av det konsortium som ska förnya den svenska isbrytarflottan, förhoppningsvis tillsammans med Finland, där Wärtsilä är en viktig partner?”

AP7 har inga synpunkter på vare sig isbrytarflottor eller försvarsmateriel i allmänhet. Alla länder har rätt att ha ett försvar. Däremot investerar fonden inte i företag som är direkt delaktiga i kärnvapenutveckling, vilket Wärtsilä är genom ett helägt dotterbolag i USA, enligt företagets egen information till pressen och offentliga källor.

Att olika typer av investerare utesluter kärnvapenbolag ur sina investeringar är ingen ovanlighet. Sedan kärnvapenkriteriet infördes har AP7:s bedömning också varit att det är i linje med Sveriges hållning att verka för kärnvapennedrustning. Men debatten är intensiv och hur detta uttolkas kan utan tvekan påverkas av nya politiska beslut. Oavsett vilket kommer vi naturligtvis att följa de direktiv riksdagen ger oss.

Johan Florén, chef kommunikation och ägarstyrning, AP7