Hoppa till innehållet
ap7 logo

Sänkt avgift för AP7 Aktiefond – AP7:s avkastning 31,5 procent 2021

Med en uppgång på 31,5 procent var 2021 ett av de bästa åren sedan AP7 Såfa skapades för över tio åren sedan. Sedan AP7 Såfa skapades i maj 2010 har den avkastat 409 procent till spararna, vilket motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på 15,0 procent.

Sänkt avgift för AP7 Aktiefond till 0,05 procent den 1 januari 2022 från tidigare 0,075 procent.

AP7 Aktiefonds sänkning från 0,075 procent till 0,05 procent innebär en årlig besparing på mer än 190 miljoner kronor för dem fem miljoner spararna i fonden. Senast avgiften sänktes för AP7 Aktiefond var i januari 2021. AP7 Räntefond har oförändrad avgift på 0,04 procent.

AP7:s avgifter sänks kontinuerligt när det är möjligt i och med att AP7 som statlig myndighet inte är vinstdrivande utan har som enda uppgift att förvalta pengarna åt dem sparare som inte väljer någon av dom privata fonderna i premiepensionssystemet.

”Låga avgifter är en viktig parameter för långsiktigt pensionssparande. Som förval i premiepensionen har vi ansvar att löpande sänka avgiften när det finns utrymme för det. Att aktiefondens avgift allt mer närmar sig räntefondens låga nivå tydliggör värdet för spararna av stordriftsfördelarna i aktiefonden”, säger Richard Gröttheim, vd AP7.

Den genomsnittliga avgiften i AP7 Såfa har mer än halverats sedan 2010, från 0,13 procent till 0,047 procent. Avgiften i Såfa beror på kombinationen av AP7 Aktiefond (avgift 0,05 procent) och AP7 Räntefond (avgift 0,04 procent) och skiljer sig åt mellan åldersgrupperna eftersom AP7 Såfa automatiskt anpassas efter spararens ålder.