Hoppa till innehållet
ap7 logo

Sju nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 93 bolag svartlistade

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 8 december 2021 svartlistas sju nya bolag. Totalt är 93 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Från och med granskningen i december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på.

Sedan december 2020 svartlistas bolag med stor absolut klimatpåverkan inom kol med expansionsplaner för sin fossila verksamhet. Inriktningen ligger på kolbolag då forskning visat att avveckling av kol som energikälla är den enskilt viktigaste åtgärden för att stävja klimatförändringarna.

Per den 8 december är totalt 93 bolag svartlistade.

Av de sju nya svartlistade bolagen är fem svartlistade på grund av Parisavtalet:

  • China Power International Development Ltd
  • China Shenhua Energy Company Ltd
  • Huadian Power International Corp Ltd
  • Shanxi Lu’An Environmental Energy Development Co Ltd
  • TBEA Co Ltd

Övriga två bolag som svartlistats nu är Wärtsilä Oyj Abp för involvering i produktion av komponenter till kärnvapen samt Ratch Group Public Co. Ltd baserat på bristande hantering av mänskliga rättigheter och kompensation i samband med ett kollapsat vattenkraftverk i Laos.

Läs den fullständiga svarta listan: AP7:s svarta lista per den 8 december 2021