Hoppa till innehållet
ap7 logo

AP7:s remissvar på promemorian – Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

I ett obligatoriskt pensionssystem har staten ett särskilt ansvar när det gäller att löpande tillse att systemet fungerar som avsett och att systemet är till största möjliga nytta för pensionsspararna. AP7 välkomnar därför de förslag som ges i promemorian ”Ett tryggt och mer hållbart pensionssystem”. Vår bedömning är att förslagen kommer att stärka konsumentskyddet inom premiepensionen i avvaktan på övergången till ett upphandlat fondtorg.

Här hittar du AP7:s remissvar på promemorian, Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem.