Hoppa till innehållet
ap7 logo

Styrelseansvar för klimatomställning i fokus under röstningssäsong

AP7 röstar vid över 4000 bolagsstämmor varje år. Under bolagsstämmosäsongen 2023 kommer extra fokus att läggas på att hålla bolagsstyrelser ansvariga för att företagen bedriver en trovärdig klimatomställning.

Enligt Internationella energirådet, IEA, måste utsläppen halveras till år 2030 om vi ska nå nettonollutsläpp till 2050. Det innebär att omställningen behöver öka inom de närmaste åren med kraftigt minskade utsläpp och ökade investeringar i förnybar energi.

Därför är det av största vikt att företag som har en stor klimatpåverkan bedriver ett konkret omställningsarbete och sätter trovärdiga utsläppsminskningsmål i närtid för att så snart som möjligt få ner utsläppen.

AP7 är enligt lag förhindrade att rösta i svenska börsbolag, men eftersom våra svenska innehav utgör en så liten del av aktieportföljen kan vi rösta på närmare 99 procent av alla bolagsstämmor.

Vi röstar i regel för förslag om förbättrad klimatstrategi eller -rapportering. Redan under 2022 skärpte vi vår röstningspolicy för bolag inom CA100+, investerarsamarbetet gentemot världens största noterade utsläppsbolag. Vi röstade då emot styrelser i företag som underpresterar i bedömningen av hur väl företag hanterar klimatrisker och möjligheter, TPI:s Management Quality score.

I år har vi ytterligare skärpt kraven på bolagsstyrelser och markerar mot företag med hög klimatpåverkan som inte tagit nödvändiga steg i klimatomställningen. Om inte företaget inför bolagsstämman kan uppvisa trovärdiga förbättringar kommer vi rösta emot relevanta styrelseledamöter, revisorer eller mot godkännandet av bolagets årsredovisning.

Detta omfattar företag enligt följande kriterier:

  • Företag som inte har tillräckligt god beredskap och styrning för en omställning*
  • Företag som trots påtryckningar inte hanterar och redovisar sin klimatlobbying**
  • Företag som inte satt trovärdiga utsläppsminskningsmål på medellång sikt**
  • Företag som inte hanterar en hög avskogningsrisk i leverantörskedjan***

Utöver detta stödjer AP7 investerarsamverkan kring Net Zero Accounting Practices och kommer rösta emot de bolag som inte i tillräcklig grad tar klimathänsyn.

Läs här hur vi röstar på samtliga bolagsstämmor

 

* Baseras på Transition Pathway Initiative Management Quality scores. Innefattar fossilbolag med score 3 eller lägre, samt bolag i övriga sektorer med score 2 eller lägre.
** Baseras på analys från CA100+ Net Zero Benchmark (och underliggande data från InfluenceMap). Indikatorer 3 och 7.
*** Baserat på data från FAIRR’s Protein Producer Index.

 

READ HERE FOR ENGLISH VERSION