Hoppa till innehållet
ap7 logo

Två nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 86 svartlistade bolag

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Per den 16 juni 2021 svartlistas två nya bolag. Totalt är 86 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum. Syftet med svartlistningen är att förmå företag som inte agerar ansvarsfullt att förändra sitt beteende. Svartlistningen är därmed ett påverkansverktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Från och med granskningen i december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på. Under 2020 utvecklades metoden ytterligare varvid företag med stor klimatpåverkan och som fortsätter att expandera sin fossila verksamhet inom kolproduktion och kolkraft svartlistas också.

De två nya svartlistade bolagen från den 16 juni 2021 är Huaneng Power International INC och Power Construction Corporation of China, Ltd. Huaneng Power International svartlistas för att expandera sin kolverksamhet och därmed agera i strid med Parisavtalet. Power Construction Corporation of China svartlistas på grund av kränkningar av miljönormer i Tanzania vid ett bygge av vattenkraftverk i en världsarvsklassad nationalpark.

Läs den fullständiga svarta listan: AP7:s svarta lista per den 16 juni 2021