Hoppa till innehållet
ap7 logo

Uppdatering AP7:s svarta lista

AP7 svartlistar företag som inte lever upp till en lägstanivå vad det gäller respekt för mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. AP7 investerar heller inte i företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer vi utgår från i vår analys. Det resulterar i att vi per den 18 juni 2019 utesluter 71 företag från fondens investeringsuniversum.

AP7:s svarta lista revideras två gånger per år, i juni och i december. Efter det senaste halvårets normbaserade genomlysning svartlistas sju nya bolag. Dessa är: Aurora Cannabis Inc, involvering i cannabis i strid med internationella konventioner mot narkotika. Brookfield Asset Management Inc, involvering i kärnvapen. Canopy Growth Corp, involvering i cannabis i strid med internationella konventioner mot narkotika. Evergy Inc, agerar i strid med Parisavtalet genom att motverka klimatlagstiftning i USA. POSCO samt Posco International Corp, kränkningar av arbetstagares rättigheter i Turkiet. Rosneft Oil Co, kränkningar av miljönormer i samband med oljeutvinning i Ryssland.

 

Här finner du AP7:s svarta lista per den 18 juni 2019 i sin helhet.