AP7 Räntefond
112.77
AP7 Aktiefond
362.09

Upphandling avseende global Private Equity förvaltare

Public procurement regarding Global Private Equity Management Services

Sista anbudsdag: 2016-01-20 kl. 12.00 (GMT)
Time limit of tenders: 2016-01-20 at 12 pm (GMT)

Länk till underlag