Nu blir det svårare för oseriösa fondbolag att lura sparare på premiepensionen. Läs mer!

AP7 Räntefond
112.16
AP7 Aktiefond
299.42

Upphandling avseende global Private Equity förvaltare

Public procurement regarding Global Private Equity Management Services

Sista anbudsdag: 2016-01-20 kl. 12.00 (GMT)
Time limit of tenders: 2016-01-20 at 12 pm (GMT)

Länk till underlag