AP7 Räntefond
112.30
AP7 Aktiefond
256.88

Upphandling gällande ekonomi och löneadministration – Förlängd anbudstid

En justering är införd i förfrågningsunderlaget för upphandlingen. AP7 har därmed beslutat att under pågående anbudstävling förlänga anbudstiden till 2017-09-15 kl. 23:59 (lokal tid). Tidigare var sista anbudsdag 2017-09-05 kl. 23:59 (lokal tid).

Här finns ytterligare information om justeringen och länk till upphandlingen