AP7 Räntefond
112.27
AP7 Aktiefond
263.61

Upphandling gällande ekonomi och löneadministration

Sista anbudsdag: 2017-09-15 kl. 23:59 (lokal tid)
Länk till upphandlingen

Förtydligande om adress för anbudsinlämning

2017-08-17 / Upphandlingar

Anbud skickas med post alternativt bud.

Postadress:

Box 100

101 21 Stockholm

Budadress:

Vasagatan 16, 10tr

111 20 Stockholm

Förlängd anbudstid vid upphandling gällande ekonomi och löneadministration

2017-08-09 / Upphandlingar

Anbudstiden för upphandling gällande ekonomi och löneadministration har förlängts till 2017-09-15 kl. 23:59 (lokal tid)

Upphandling gällande ekonomi och löneadministration annonserades 2017-06-26 . Vid annonseringen föll ordet ”direkt” bort ur ansvarsbegränsningen (paragraf 17) i avtalet som fanns med i upphandlingsdokumenten. Det är nu åtgärdat. Den aktuella klausulen har i relevant del efter korrigeringen följande lydelse : ”Leverantören ansvarar för direkt skada som orsakats genom fel eller försummelse av Leverantören, Leverantörens anställda, eventuella underleverantörer eller i övrigt av Leverantören anlitade personer eller som orsakats av att Leverantören (eller annan person eller part som anges ovan) inte följer Avtalet. Härvid omfattas även skadestånd, som Beställaren på grund av Leverantörens vållande kan komma att förpliktigas utge till tredje man.”.

Förändringen har lagts till under pågående anbudstävling. Med anledning av detta har AP7 beslutat att förlänga anbudstiden till 2017-09-15 kl. 23:59 (lokal tid). Tidigare var sista anbudsdag 2017-09-05 kl. 23:59 (lokal tid).