Hoppa till innehållet
ap7 logo

Vatten som investeringsobjekt

Med anledning av dricksvattenproblemen och behovet av investeringar hade vi i dag ett seminarium i Riksdagen tillsammans med SPP. Värd var Kristina Yngwe och i panelen satt Anna Linusson, VD Svenskt Vatten, Annika Malm, forskare förvaltning av VA-system RISE, Anders Mårtensson, VD VVS-Fabrikanternas råd & samordnare VA-Fakta, Mats Rostö, VD Nacka Vatten och Helena Lindahl, SPP, senior portföljförvaltare Grön Obligationsfond.

Där presenterade vi förstudien, ”Vatten som investeringsobjekt” som AP7 tagit fram tillsammans med AP3, SPP, Svenska Kyrkan och Skandia. Förstudien tar upp förutsättningarna för hållbara vatten- och avloppsinvesteringar (VA) i Sverige. Vilka utmaningar har Sverige framför sig, och vilka är barriärerna och möjligheterna? Diskussionen kretsade kring det växande behovet av investeringar i underhåll och utbyggnad av VA-infrastruktur och rening, samt vad är det som hindrar den nödvändiga utvecklingen.

Upptakten till studien är att många hållbara investerare konstaterat att det för ögonblicket finns mer investeringsvilligt kapital för ”gröna och blå investeringar” än det finns investeringsmöjligheter. Det är uppseendeväckande med tanke på de omfattande behov som finns framöver. Studien syftar till en djupare förståelse av vilka hindren är för vatteninfrastrukturprojekten ska genomföras, vilket i nästa steg kan ligga till grund för en internationell jämförelse.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. I dagens DI har vi även en debattartikel på samma tema och där vi lyfter att det för ögonblicket finns en större investeringsvilja än det finns gröna och blå investeringsmöjligheter.