AP7 Räntefond
112.15
AP7 Aktiefond
289.43

Yttrande över Stefan Lundberghs förslag till förändringar av premiepensionen

AP7:s styrelse har skrivit ett yttrande till Pensionsgruppen över Stefan Lundberghs förslag till möjliga strukturförändringar av premiepensionen.

Här hittar du yttrandet i sin helhet.