Hoppa till innehållet
ap7 logo

Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur AP7 uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från AP7 som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt [2-3] arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på telefon: 08-412 26 60

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brister på webbplatsen

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Röstningssida

  • Proxy voting/röstning är inte tillgänglighetsanpassad på grund av att den tillhandahålls av en extern leverantör.

Sidans navigation

  • Länkar som leder till dokument istället sidor saknar notering om detta.

Att navigera med hjälpmedel

  • Det saknas alt-taggar för vissa bilder och andra visuella element i innehållet.

Filmer och ljud

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud som finns på webbplatsen är publicerade innan 23 september och omfattas därför inte av kraven. AP7 strävar dock efter att ändå göra så stor del av materialet som möjligt tillgängligt och noterar därför dessa brister:

  • Det saknas textning på filmer.
  • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.
  • Det saknas alternativ representation i form av text på podcast-avsnitt

Oskäligt betungande anpassning

AP7 åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Det finns PDF-dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system vilket myndigheten inte kommer att hinna göra innan den 23 september 2020.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 16 juni 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den [1 juni 2021].

Redogörelsen uppdaterades den [22 dec april 2021].