AP7 Räntefond
112.96
AP7 Aktiefond
370.66

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för AP7

Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur AP7 uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från AP7 som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt [2-3] arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på telefon: 08-412 26 60

Kontakta oss om du hittar fler brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de vi listar nedan och som hindrar dig från att ta del av vår webbplats, eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Anmäl brister på webbplatsen

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Innehåll som inte är tillgängligt

Innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Korrekt språk-markering saknas

Ett fåtal sidor på engelska är inte korrekt märkta med rätt språk och kan orsaka problem för uppläsande hjälpmedel. Även vissa engelska termer på svenska sidor är uppmärkta med svensk språkmarkering.

Formulären är inte helt tillgängliga

 • Vissa formulär saknar aria-etiketter för att särskilja inmatningsfält.
 • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men saknar HTML-etikett.
 • Vissa formulär saknar tydliga hänvisningar vid felmeddelanden.
 • Sökformuläret saknar hänvisning till hur användaren kan åtgärda fel som uppstått.

Sidans navigation

 • Vissa delar av webbplatsen har inkonsekvent navigation. Detta gäller Bloggen samt “Investeringsfilosofi” och “Allt du behöver veta”.
 • Vissa delar av webbplatsen går inte att navigera med tangentbord, t.ex. avdelningarna “Investeringsfilosofi” och “Öppna kuvert / Allt du behöver veta”. Hamburgarmenyn som visas på mindre skärmstorlekar går inte heller att navigera med tangentbord.
 • Länkar som leder till dokument istället sidor saknar notering om detta.
 • Webbplatsen saknar möjlighet att hoppa direkt sidans huvudinnehåll vid navigering med tangentbord.

Att navigera med hjälpmedel

 • Vissa länkar och interaktiva element saknar fokusmarkering, t.ex. på startsidan och i bloggen.
 • Maskinläsbara etiketter saknas på vissa interaktiva element, såsom hamburgarmeny, sök-knapp och “slider” för “Förvaltningsavgift och risk” på startsidan.
 • Det saknas alt-taggar för vissa bilder och andra visuella element i innehållet.

Kontrast inte alltid tillräcklig

Färgval på webbplatsen gör så att vissa text-element och ikoner inte uppfyller kontrastkraven.

Filmer och ljud

Kravet för tillgängliga filmer och ljud gäller för material publicerat efter den 23 september 2020. De filmer och ljud som finns på webbplatsen är publicerade innan 23 september och omfattas därför inte av kraven. AP7 strävar dock efter att ändå göra så stor del av materialet som möjligt tillgängligt och noterar därför dessa brister:

 • Det saknas textning på filmer.
 • Det saknas ljudbeskrivningar (syntolkningar) av filmer.
 • Det saknas alternativ representation i form av text på podcast-avsnitt

Valideringsfel i koden

Det finns valideringsfel i koden.

Oskäligt betungande anpassning

AP7 åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Det finns PDF-dokument som inte är fullt tillgängliga. Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda alla system vilket myndigheten inte kommer att hinna göra innan den 23 september 2020.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har låtit en extern konsult göra en oberoende granskning av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes 16 juni 2020.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den [31 december 2020].

Redogörelsen uppdaterades den [16 juni 2020].