Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Illustration: ©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Maria Schultz

11 fakta om Nobelpristagarna i ekonomi – har du koll?

Vet du vad 2021 års Nobelpristagare i ekonomi heter? Här får du veta det plus 11 andra fakta om vinnarna och tidigare pristagare.

Den 11 oktober 2021 utsågs Nobelpriset i ekonomi till tre amerikaner – David Card fick halva priset medan andra halvan gickdelat till Joshua D. Angrist och Guido W. Imbens.

Visste du att…

 

 • Pristagarna vann för att…

… de gett oss nya insikter om arbetsmarknaden och visat vilka slutsatser om orsak och verkan som kan dras från naturliga experiment. 

 

 • Naturliga experiment innebär att…

… använda situationer där slumpen eller policyförändringar gjort att grupper av människor behandlats olika.

 

 • Genom naturliga experiment har David Card…

… analyserat arbetsmarknadseffekterna av minimilöner, invandring och utbildning. Resultaten visar bland annat att: 

 • höjda minimilöner inte behöver leda till färre jobb
 • folk som är födda i ett land gynnas ofta ekonomiskt av ny invandring, medan de som invandrat tidigare riskerar att drabbas negativt 
 • resurser i skolan är mycket viktigare för hur väl elever senare lyckas på arbetsmarknaden än man tidigare trott.

 

 • Utmaningen med naturliga experiment…

… är att data från dessa är svåra att tolka. Men i mitten av 1990-talet löste Joshua Angrist och Guido Imbens problemet genom att visa slutsatser om orsak och verkan som kan dras från naturliga experiment.

 

 • Peter Fredriksson är ordförande…

… i ekonomipriskommittén och tycker att Cards studier av viktiga samhällsfrågor och Angrists och Imbens metodinsatser har visat att naturliga experiment är en rik källa till kunskap. “Deras forskning är till stor hjälp när beslut för samhällets bästa ska fattas”, säger han.

 

 • Snittåldern på vinnargrabbarna är…

… 61 år. David Card är 65 år, Joshua Angrist, 61, och Guido Imbens, 58. 

 

 • Närmast Sverige kommer…

… Guido Imbens som är född i Nederländerna. 

 

 • Vinsten är…

… totalt tio miljoner kronor. David Card får fem miljoner och övriga fem millar delar Joshua Angrist och Guido Imbens på. 

 

 • Två svenskar har fått priset…

… under åren:

 • 1977 till Bertil Ohlin, nationalekonom, professor och partiledare för dåtidens Liberalerna. 
 • 1974 till Gunnar Myrdal, nationalekonom och handelsminister för Socialdemokraterna. 

60 av alla 89 vinnare har kommit från USA.

 

 • Två kvinnor har fått priset…

… genom åren, av totalt 53 priser som delats av sammanlagt 89 vinnare.

 

 • Priset heter… 

… i sin helhet Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne och delas ut årligen sedan 1968 av Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer om pristagarnas forskningsresultat här