Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

14 nya bolag på AP7:s svarta lista – totalt 102 bolag svartlistade

Två gånger om året uppdaterar vi vår svarta lista med bolag som vi inte längre investerare i på grund av att de bryter mot de krav som Sverige skrivit under i internationella konventioner, bland annat Parisavtalet. I den senaste uppdateringen av listan har 14 nya bolag svartlistats.

Alla fjorton bolag svartlistas på grund av att de agerar i strid med Parisavtalet genom att de har storskalig kolverksamhet eller oljesandsutvinning och saknar trovärdiga omställningsplaner. Totalt är 102 företag svartlistade och exkluderade från fondens investeringsuniversum.

AP7 investerar i de bolag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har skrivit under och som kommer till uttryck i FN Global Compacts tio principer, vilka beskriver företags ansvar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. AP7 svartlistar även företag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapen. Sedan december 2016 är Parisavtalet till FN:s klimatkonvention en av de normer som analysen baseras på och nu ingår även IEA:s färdplan mot nettonoll klimatutsläpp till 2050. AP7:s svartlistning är ett verktyg för att få bolag att ställa om i en mer hållbar riktning och är därmed ett verktyg i samverkan med andra påverkansverktyg såsom bolagsdialoger och röstning på bolagsstämmor.

– En stor andel av de nya svartlistade bolagen är kolbolag utan trovärdiga omställningsplaner. Vi gör ingen sektoruteslutning, utan svartlistar bolag med storskalig verksamhet inom termiskt kol och kolkraft som inte börjat ställa om. Vår svartlistning är resultatet av ett omfattande ägarstyrningsarbete där vi konstaterat att många bolag rör sig i en positiv riktning just nu. I vissa fall är det för tidigt att avgöra vilka omställningsplaner som är trovärdiga, men med tiden kommer det tydliggöras alltmer, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, ESG-ansvarig, AP7.

Samtliga 14 nya svartlistade bolag är svartlistade på grund av att de inte uppfyller kravet på trovärdiga klimatomställningsplaner och bedriver kol- eller oljesandsverksamhet.

Per den 1 juni 2022 har 14 nya bolag svartlistats

 • Adani Enterprise Ltd – Utvinning av termiskt kol (Indien)
 • PT United Tractors Tbk – Utvinning av termiskt kol (Indonesien)
 • Guanghui Energy Co Ltd – Utvinning av termiskt kol (Kina)
 • Aluminium Corp of China Ltd – Utvinning av termiskt kol (Kina)
 • China Hongqiao Group Ltd – Kolkraft (Kina)
 • Shenergy Co Ltd – Kolkraft (Kina)
 • Tenaga Nasional Bhd – Kolkraft (Malaysia)
 • Shenzhen Energy Group Co – Kolkraft (Kina)
 • Metro Pacific Investments Corp – Kolkraft (Filippinerna)
 • Canadian Natural Resources Ltd – Oljesand (Kanada)
 • Cenovus Energy Inc – Oljesand (Kanada)
 • Imperial Oil Ltd – Oljesand (Kanada)
 • Suncor Energy Inc – Oljesand (Kanada)
 • ConocoPhillips – Oljesand (USA)

Fem bolag har avförts från listan

De fem bolag som inte längre är svartlistade är Cintas Corp, Entergy Corp, The Southern Company, TC Energy Corp (tidigare TransCanada) och Toshiba Corp. Detta baserat på att det inte finns verifierad information om pågående normkränkningar från dessa bolag.

Läs den fullständiga svarta listan: AP7 svarta lista juni 2022