Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

AP7 lanserar standard för ansvarstagande klimatlobbying

AP7 har tillsammans med BNP Paribas Asset Management och the Church of England Pensions Board tagit fram en standard för ansvarstagande klimatlobbying; The Global Standard on Responsible Climate Lobbying. Standarden är framtagen med stöd från globala investerarnätverk.

”Vi har tillsammans jobbat med frågan om ansvarsfull klimatlobbying sedan 2015. Genom åren har vi lyckats få över 40 bolag att redovisa huruvida deras lobbying är i samklang med Parisavtalet. Nu har vi fått till en standard som är ett verktyg som underlättar för företag genom tydliga enhetliga förväntningar och krav från investerare”, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand, hållbarhetsstrateg på AP7.

Negativ klimatlobbying har varit en stor utmaning vid implementeringen av Parisavtalets klimatmål.

”Efter att Parisavtalet antogs 2015, lades en rad meningsfulla lagförslag fram men som har dragits tillbaka eller blivit urvattnade på grund av ett väldigt effektivt motstånd från vissa internationella näringslivsorganisationer. Även om företagen själva har ett gott klimatarbete medverkar de till att bromsa klimatåtgärder genom medlemskap i vissa lobbyorganisationer. Vi hade haft bättre verktyg för att hantera klimatkrisen om inte näringslivsorganisationer lobbat mot regler och klimatlagar”, säger Charlotta Dawidowski Sydstrand.

The Global Standard on Responsible Climate Lobbying består av ett ramverk på 14 indikatorer som ska hjälpa företag att rapportera och investerare att utvärdera företagens klimatlobbying. 14-punktsstandarden uppmanar företag att göra formella åtaganden för ansvarsfull klimatlobbying och att vidta åtgärder om lobbyverksamhet som bedrivs av dem, eller deras branschorganisationer, strider mot Parisavtalets mål.

Standarden är framtagen med stöd av Chronos Sustainability, InfluenceMap och the London School of Economics. Detta i samråd med Principles for Responsible Investment (PRI), the Institutional Investors Group on Climate Change (Europe) (IIGCC), Ceres, the Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) och the Investor Group on Climate Change (Australia/New Zealand) (IGCC). Sammantaget står över 3 800 organisationer och investerare bakom.

Standarden lägger grunden för enhetliga investerarförväntningar på företag för att säkerställa att deras lobbyverksamhet och politiska engagemang är i linje med målet att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5⁰C.

Läs mer: