Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

2021: Pandemi och börsuppgångar – AP7:s årsredovisning

2021 går till historien som ytterligare ett speciellt år med fortsatt pandemi, men även historiskt kraftiga börsuppgångar. Det skriver vi om i vår nyligen publicerade års- och hållbarhetsredovisning.

– Det är svårt att förutspå marknadernas utveckling på såväl kort som medellång sikt, men oavsett är jag övertygad om värdet av grunden för vår strategi: långsiktighet, låga avgifter och diversifiering. Sedan 2010, när AP7 Såfa skapades, har Aktiefonden stigit med hela 472 procent, 16,2 procent per år i snitt. Sådana perioder av hög avkastning inträffar från och till, men långsiktigt kan vi inte förvänta oss en värdeutveckling på dessa nivåer. När en eventuell sättning sker är omöjligt att förutspå. Därför vill jag betona värdet av långsiktighet och syftet med premiepensionen som utgör en mindre del av den allmänna pensionen: att ta högre risk för att skapa möjlighet till högre avkastning och en bättre pension, skriver Richard Gröttheim i vd-ordet i årsredovisningen.

Ingrid Albinsson, kapitalförvaltningschef, beskriver i rapporten att diviersifieringen med onoterade innehav och riskpremier hade en mycket stark utveckling i AP7 Aktiefond, även om störst bidrag till avkastningen kom från globala aktieportföljen tillsammans med en gynnsam valutaeffekt.

I snitt sedan 2000 har den kapitalviktade avkastningen uppgått till 11,6 procent för AP7. En nivå som långsiktigt överträffat målet att AP7 Såfa under ett yrkesliv ska ge minst två procents värdeökning per år över inkomstpensionen som uppgått till 3,1 procent.

I rapporten redogörs för uppsatta hållbarhetsmål för fonden och vad det breda och stora ägandet medför för möjligheter i AP7:s arbete som aktiv ägare. Detta utifrån de tre roller vi arbetar med i vårt hållbarhetsarbete; pådrivare, möjliggörare och kunskapsspridare.

Jag är stolt över vårt ägarstyrningsarbete som sker genom en kombination av verktyg. För att lyckas med klimatomställningen måste vi framför allt snabbt minska användningen av kol som energikälla. Därför fortsatte vi att utveckla vår svartlistningsmetod under året och sätter press på de kolbolag som fortsätter att expandera sin verksamhet. Vi inledde även ett arbete för att ännu tydligare bidra till att nå nettonollutsläpp till år 2050, skriver Richard Gröttheim.

Genom röstning har AP7 varit drivande i att bolag transparent ska redovisa sina koldioxidutsläpp, såsom i oljebolaget Chevron. Inom vårt arbete att vara kunskapsspridare har AP7 under året annordnat två seminarier. Ett om investerares roll för att bidra till bättre arbetsvillkor inom gröna näringar samt ett om investerares roll för att motverka negativ klimatlobbying från företag världen över. I rapporten redovisas också att vi genom juridiska rättsprocess har fört tillbaka cirka 12 miljoner dollar till spararna.