Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

33 procent undviker klimatmärkning av kött

Majoriteten av alla konsumenter, 67 procent, har inget emot klimatmärkning av köttprodukter, men 33 procent vill inte veta hur deras inköp av köttprodukter påverkar klimatet. En del  går till och med så långt att de aktivt undviker klimatmärkningen för att slippa känna att de borde förändra sitt beteende.

Forskare från SLU och Lunds universitet har gjort en studie som bygger på enkäter och inköpsexperiment. Den har visat att de flesta konsumenter är medvetna och inte har något emot klimatmärkning av köttprodukter, men det finns de som känner annorlunda – 33 procent vill helst slippa se hur deras inköp påverkar klimatet.

Anna Edenbrandt, forskare vid SLU.

– Många konsumenter försöker undvika klimatmärkningen för att slippa känna att de borde ändra sitt beteende, förklarar Anna Edenbrandt, forskare vid SLU och en av författarna bakom studien.

Klimatmärkningen är ett politiskt styrmedel  för att Sverige ska kunna nå de nationella och internationella mljöavtal i förändringsarbetet mot hållbar utveckling. Och något som står för en stor del av de totala utsläppen är växthusgaser. Ska svenskarna kunna minska effekterna på klimatet måste konsumtionen förändras i grunden.

Ett sätt att få oss att handla mer klimatvänligt är att ge oss information om vilken utsläppseffekt varorna vi köper har. Därav klimatmärkningen på förpackningarna.

Studien visar också att även individer som inte vill veta ändå ändrar sitt inköpsbeteende när de påtvingas information om vilken klimatpåverkan deras inköp har.

– En effektiv klimatmärkning ska därför vara svår att undvika och finnas på alla produkter. En frivillig märkning där produkter som är klimatvänliga märks får mindre effekt, säger Anna Edenbrandt.

LÄS HELA PUBLIKATIONEN HÄR