Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Maria Schultz

60-talist? Så här blir din pension

När en ny generation börjar närma sig pensionsåldern uppstår frågor. Hur kommer livet efter jobbet se ut? Har jag möjlighet att leva på som vanligt och finns det resurser för att göra allt det där jag drömt om? 

För den generation som är född på 60-talet ser prognosen generellt sett något sämre ut än för 50-talisterna som pensioneras just nu. Den goda nyheten är att det är tillräckligt lång tid kvar för att du ska kunna ta tag i situationen och maxa pensionen.

Kompensationsgrad

Det är den oberoende sajten Minpension som studerat pensionsprognoser och jämfört utfallet för olika generationer. Kompensationsgraden, alltså storleken på pensionen i förhållande till slutlönen, är ungefär 60 procent för de som är födda på 60-talet. Det innebär att en person med en slutlön på 30 000 kr får omkring 18 000 kr i pension. För den som tjänar 40 000 kr blir pensionen 24 000 kr.

Lägst kompensationsgrad har personer med en nuvarande månadslön i spannet 35 000 – 40 000 kronor. Det innebär att deras förväntade pension är lägre i förhållande till slutlön jämfört med både de med lägre och högre löner. Det kan bero på att den här gruppen sällan får tillskott genom garantipensionen vilket de med lägre inkomster ofta får. Samtidigt hamnar de under den gräns där man ofta får större inbetalningar till tjänstepensionen.

Överlag har också gruppen kvinnor och utrikes födda lite lägre kompensationsgrad än genomsnittet. Det beror ofta på att kvinnor i högre utsträckning än män jobbar deltid och för utrikes födda handlar det framförallt om en sen etablering på arbetsmarknaden. De med högst kompensationsgrad finns bland gruppen privatanställda och statligt anställda män.

Vill du förbättra pensionen?

Men det första steget om du vill ta kontroll över situationen är att logga in på statliga minpension.se och göra en prognos. Känner du dig trygg med utfallet slipper du också oroa dig i onödan. Vill du göra något för att få mer pengar i plånboken? Här är tre strategier:

 

  1. Jobba några år extra

Varje extra arbetsår efter 65 års ålder ger omkring 7 – 8 procent högre allmän pension under resten av livet. Det kräver heller ingen planering eller minskad konsumtion just nu. Nackdelen är att strategin kräver att du har energi och vill fortsätta arbeta.

 

  1. Öka ditt sparande

Om du i dag har 10 – 15 år kvar till pensionen innebär det ett relativt stort utrymme att kunna spara pengar. Sparandet beskattas också som kapitalinkomst med något lägre skattesats än arbetsinkomster. En nackdel är att du redan i dag minskar ditt konsumtionsutrymme och att det, beroende på hur mycket pengar du har sparat, kan påverka möjligheten att få bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

 

  1. Lev på sparpengar och skjut upp pensionsuttaget

Genom att gå i pension vid 65 års ålder men leva på sparpengar istället för pension kan du skjuta upp pensionsuttaget. Pension som börjar tas ut från 66 års ålder har ett högre grundavdrag vilket ger mer pengar i plånboken efter skatt. Dessutom beräknas pensionsutbetalningarna på kortare uttagstid vilket resulterar i mer pension varje månad. Nackdelen är att du går miste on löneinkomster som dessutom är pensionsgrundande.