Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Louise

Affären gynnas av tuffare miljölagstiftning

När klimatavtalet skrevs på i Paris för ganska precis ett år sedan fanns det för första gången en global politisk samsyn på klimatutmaningen och hur den ska hanteras. Betydligt snabbare än väntat har avtalet accepterats av tillräckligt många länder för att avtalet nu på fredag ska träda i kraft.

För oss som investerare innebär det ett nytt läge och nya utgångspunkter, både för vår ägarstyrning och våra investeringar. Ett exempel är att vi kan börja screena vår aktieportfölj för att identifiera bolag som agerar i direkt strid med klimatavtalet.

Branschorganisationer är ibland skeptiska till tuffare miljölagstiftning, samtidigt som företagsledningar ofta har en positiv inställning. För att få en bild av vad svenska företag tycker om en tuffare miljölagstiftning har vi tillsammans med konsultföretaget 2050 genomfört en undersökning av hur svenska företag ser på en tuffare miljölagstiftning och konkurrenskraft.

Rapporten ”Svenska företags syn på hållbarhet och lönsamhet – är svenska företag rädda för tuffare miljölagstiftning” publiceras idag. En av slutsatserna är att svenska företag ser konkurrensfördelar med att Sverige fortsätter utveckla lagstiftning i en hållbar riktning – både på kort och lång sikt.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet och även en intervju med vår chef för kommunikation och ägarstyrning, Johan Florén från dagens SvD Näringsliv.

Louise Svensson