Hoppa till innehållet
ap7 logo Till AP7.se

Mikael Lindh Hok

Afrikas problem med vattenfinansiering liknar Sveriges

Stora delar av Afrika behöver utveckla sin vatteninfrastruktur. De är dock inte ensamma, de svenska behoven är också stora. Och det finns gott om investeringsvilligt kapital, både i Sverige och globalt. Ändå är finansieringen en stötesten.

Charlotta Dawidowski Sydstrand från AP7 i dialog om hur vi kan underlätta investeringar i vatteninfrastruktur.

Den här veckan pågår World Water Week vid Norra Bantorget i regi av Stockholm International Water Institute (SIWI). Ett av seminarierna där AP7 deltog samlade institutioner och vattenexperter från Afrika och Sverige för att identifiera barriärer för att finansiera utveckling och underhåll av vatteninfrastruktur.

AP7 presenterade förstudien ”Vatten som investeringsobjekt” som tagits fram inom Sida-nätverket Swedish Investors for Sustainable Development (SISD) och som tidigare presenterats vid ett riksdagsseminarium och debatterats i media. Svenska kommuner har stora investeringsbehov inom vatten och VA-infrastruktur. Investeringsvilligt kapital finns men investeringarna når inte fram.

Ziyadana Mpakama, från det afrikanska vattenprojektet AEWPP presenterade en motsvarande situation även i Afrika.

”Vi var förvånade över att många av problemen som framgick i den svenska rapporten är samma problem som i Afrika. Kapitalet finns men utmaningar med regelverk, prissättning och betalningsvilja samt underhållsbehov finns inom svenska kommunerna såväl som i Afrika”, sade Ziyadana Mpakama.

Enligt en OECD-undersökning från 2016 investerades 81 miljarder dollar under perioden 2012–2015 i afrikanska utvecklingsprojekt av den privata sektorn, men bara 1,9 procent av de pengarna gick till vattensektorn.

Det största utvecklingshindret är att lagstiftningen saknas som möjliggör offentlig privat samverkan, förklarar Peter Mahal Akat, TAC South Sudan, för Johan Florén AP7.

Efter att ha lyssnat på kommunernas och kontinentens stora likheter slog det mig dock att skillnaderna är minst lika stora. En tankeväckare gav Peter Mahal Akat som är chef för Sydsudans landsbygdsvattenförsörjning, när han beskrev investeringsbehoven i Sydsudan för Johan Florén AP7. Han förklarade att de välkomnar varmt OPS-lösningar, men att det stora hindret för Sydsudan är avsaknaden av tydliga regelverk. Med andra ord motsatsen mot förhållandena för svenska kommuner.

 

Mikael Lindh Hök